Resan lyfts fram som ett gott exempel

Initiativet togs för att förebygga alkoholkonsumtion bland Kindas ungdomar. Nu certifieras fritidsgårdens årliga valborgsresa av organisationen IQ, och lyfts fram som ett gott exempel.

"Det är fantastiskt roligt", konstaterar fritidsgårdschefen Märit Björk om den nya IQ-certifieringen.

"Det är fantastiskt roligt", konstaterar fritidsgårdschefen Märit Björk om den nya IQ-certifieringen.

Foto: Dennis Petersson

Kinda kommun2019-09-15 18:00

– Det är fantastiskt roligt, det är ju ett ganska hårt jobb som vi lägger ned. Certifieringen fokuserar så klart på det alkoholförebyggande men jag tänker att det är så mycket mer som vi får ut av den här resan. Man gör något roligt tillsammans, det är relationsskapande, och det är också en del ungdomar som annars aldrig får göra den här typen av aktiviteter, förklarar fritidsgårdschef Märit Björk. 

När det var dags för valborgsresan tidigare i år samlades uppemot 260 ungdomar för att åka mot nöjesparken Liseberg. Resan var den fjärde i ordningen, ett initiativ som från en början togs för att motverka den alkoholkonsumtion som ofta förekom i samband med högtiden. 

– Längre tillbaka hade vi bara uppsökande verksamhet och nattvandring, det var ju inte förebyggande på något sätt, utan det var mer bara för att hantera situationen på något vis. Vi testade att genomföra resan, det blev jättepopulärt, och numera har även bildningsförvaltningen lagt in en studiedag just den dagen, så nu går initiativet att genomföra oavsett vilken veckodag som valborg inträffar, berättar fritidsgårdschef Björk. 

Årets resa kostade ungefär 170 000 kronor att genomföra varav 120 000 täcktes av sponsring. 

– Civilsamhället ställer verkligen upp och stöttar, och det är vi jätteglada för. 

I och med certifieringen kommer fritidsgården att få ta emot ett diplom och dessutom lyfts valborgsresan nu fram som ett gott exempel på organisationens hemsida.

När det tidigare i år var dags för den årliga valborgsresen samlades 260, av kommunens cirka 400 ungdomar i den målgruppen, för att ta bussen mot Liseberg.
När det tidigare i år var dags för den årliga valborgsresen samlades 260, av kommunens cirka 400 ungdomar i den målgruppen, för att ta bussen mot Liseberg.
Karta: Värgårdsskolan
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!