Resultatet: Missbruket ökar i Kinda

Spåren av narkotika i Kindas avloppsvatten fortsätter att öka. "Kisa har ett amfetaminvärde på 50 doser", konstaterar Tobias Siverholm, samordnare för social hållbarhet.

Tobias Siverholm är samordnare för social hållbarhet i Kinda. "Vi måste förhindra utanförskapet", säger han.

Tobias Siverholm är samordnare för social hållbarhet i Kinda. "Vi måste förhindra utanförskapet", säger han.

Foto: Dennis Petersson

Kinda kommun2019-12-10 11:00

I närmare 25 år har han, som kommunalt anställd, varit mer eller mindre engagerad i arbetet mot droger, och ända sedan starten 2004 har han tagit del av länsstyrelsens årliga kartläggning av narkotikaspåren i det östgötska avloppsvattnet. När årets kartläggning nu presenterats följer resultatet för Kinda den trend som varit. Inget missbruk sjunker i omfattning.

– Amfetamin har ökat rätt mycket i alla kommuner de senaste fyra åren. Vi låg på omkring två, tre och sju doser i tätorterna tidigare. Nu är vi uppe på nivåer där bara Kisa har ett amfetaminvärde på 50 doser, och det är anmärkningsvärt, men vi har också en del mediciner som innehåller amfetamin, förklarar Siverholm. 

Länsstyrelsens kartläggning baserar sig på tre mätningar under året, fastställer narkotikahalten i avloppsvattnet och ger ett resultat som redovisas i antal doser per 1 000 invånare och dygn. I Kinda har mängden cannabis ökat med 11 doser sedan förra året medan samma siffra, specifikt för Rimforsa, är hela 45 doser. När det kommer till amfetamin har missbruket i hela kommunen stigit kraftigt, från 11 till 28 doser. Resultatet visar dock inte om det är många Kindabor som missbrukar en liten mängd narkotika eller om det är få som missbrukar mycket. 

– Det här är bara en av flera pusselbitar, en annan är Om mig-enkäten, och vi kan konstatera är att det på högstadiet knappt existerar någon narkotika och att det i gymnasiet börjar smyga sig in bland våra elever. Där vi har störst problem är framförallt bland våra unga vuxna, i åldrarna 18 till 30 år. Där finns de flesta som brukar narkotika, berättar Siverholm, lyfter Kindas brottsförebyggande råd (Kinbrå) och fortsätter: 

– I Kinbrå håller vi just nu på att, tillsammans med polisen, ta fram en handlingsplan som ska gälla över 2020 och 2021. Ett av planens prioriterade områden, där vi ska ta fram ett batteri av åtgärder, kommer att vara narkotikasituationen.

Kommunens mål är att till nästa år vända trenden och minska mängden narkotikaspår i avloppsvattnet. I det här arbetet ska kommunens och polisens handlingsplan vara vägledande. 

– Vi får se om de ytterligare åtgärder som vi startar under nästa år ger någon effekt. Det största som vi i kommunen har att jobba med är att förebygga utanförskapet bland våra ungdomar, det är en stor riskfaktor.

Enligt länsstyrelsens narkotikakartläggning ökar både mängden cannabis och amfetamin i Kinda, framförallt i Rimforsa där ökningen är störst.
Enligt länsstyrelsens narkotikakartläggning ökar både mängden cannabis och amfetamin i Kinda, framförallt i Rimforsa där ökningen är störst.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!