Fler vårdplatser i politisk satsning

I år har vård- och omsorgsnämnden i Kinda fått närmare 10 miljoner kronor i en riktad satsning. Vi har frågat ansvariga på kommunen vad pengarna ska gå till.

"Vi har utmaningar när det kommer till kompetensförsörjningen", säger Katharina Segerstéen (M), ordförande för vård och omsorgsnämnden. "Vi har fler äldre som behöver vård." Ett steg i att möta denna förändring är nio nya äldreomsorgsplatser för demenssjuka.

"Vi har utmaningar när det kommer till kompetensförsörjningen", säger Katharina Segerstéen (M), ordförande för vård och omsorgsnämnden. "Vi har fler äldre som behöver vård." Ett steg i att möta denna förändring är nio nya äldreomsorgsplatser för demenssjuka.

Foto: Jan Novotny

Kinda kommun2023-04-01 05:00

36 miljoner kronor. Så mycket avsätts totalt i årets budget till olika politiska prioriteringar. En av dem är satsningen på vård och omsorg. Det handlar om 1,5 miljoner kronor till demensomsorgen, och 8 miljoner på en post som benämns "personal/arbetsmiljö".

undefined
Hur det blir med de här satsningarna nästa år är ännu oklart. "Förutsättningar för 2024 kan ännu inte kommenteras då budgetarbete fortfarande pågår", skriver Ida Björkman i ett mejl.

Så vad exakt är det man ska göra? Vi börjar med demensomsorgen. Det ska bli en ny demensenhet på Bergdala demensboende.

– När vi har utrett frågan kring äldreomsorgsplatser så ser vi generellt att det är ett högre tryck på platser för personer med demenssjukdom. Så det här är ett steg i riktningen att möta det behovet som finns i samhället, säger chef på vård- och omsorgsförvaltningen Ida Björkman.

Totalt blir det nio nya platser. För detta har ny personal anställts. Inflyttning sker successivt från mars och framåt.

undefined
"Vi har utmaningar när det kommer till kompetensförsörjningen", säger Katharina Segerstéen (M), ordförande för vård och omsorgsnämnden. "Vi har fler äldre som behöver vård." Ett steg i att möta denna förändring är nio nya äldreomsorgsplatser för demenssjuka.

Ytterligare en satsning på Bergdala är representantgrupperna som infördes för ett år sen. De fortsätter även i år, där representanter från olika avdelningar regelbundet träffas med chefer för att diskutera olika ämnen. Ett av ämnena är schemaläggning. Det har i första hand handlat om att öka förståelsen för vad som är möjligt.

– Jag kan tänka mig att man har en förväntan att själv få påverka och delvis lägga scheman, och det vill vi sträva mot, säger biträdande förvaltningschef Eva Hulth.

– Men då måste man också förstå förutsättningarna.

Hon exemplifierar med att en anställd under en schemaperiod kanske inte både kan ha två långledigheter och aldrig jobba fyra dagar över helgen, utan att man i vissa läge måste välja. Det är den här typen av avvägningar man försökt skapa förståelse för.

– Nästa steg skulle vara att så småningom kunna påverka mer, men där är vi inte än.

För att nå dit menar Eva Hulth att det behövs mer samordning av schemaläggning mellan olika avdelningar. Eftersom man strävar mot att ha heltid som norm kan det under vissa timmar bli mer personal på en viss avdelning än vad som egentligen är nödvändigt. Dessa personer skulle då istället kunna fördelas till en annan avdelning där de behövs mer. För att underlätta i det här schemapusslet ska man ta hjälp av ett nytt IT-system. Det väntas vara på plats till hösten 2024.

undefined
"Jag kan tänka mig att man har en förväntan att själv få påverka och delvis lägga scheman, och det vill vi sträva mot", säger biträdande förvaltningschef Eva Hulth. Mer samordning mellan olika avdelningar behövs för att nå dit, enligt henne.

Nästa punkt på listan över satsningar är så kallad "intensiv hemrehabilitering". Det är en satsning på förebyggande arbete inom äldreomsorgen, och innebär att man sedan januari anställt en arbetsterapeut och en fysioterapeut.

– Det här handlar om att man ska kunna möta upp patienter i ett tidigt skede, ute i det egna hemmet, och se över personens möjligheter att med strukturerade insatser kunna bli mer självständig hemma, säger Ida Björkman.

Äldre ska på så sätt få hjälp av personal att träna på saker som toalettbesök och att gå och handla.

undefined
Eva Pettersson (S), första vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden, tycker att det även är viktigt att lyfta satsningen på de unga. "Det är våra barn och unga som ska bygga vårt samhälle."

Närvård är något som varit på tapeten ett längre tag. Syftet är att fler regionala vårdplatser ska förläggas i kommunerna så att invånarna har närmare till vården. En avsiktsförklaring har slutits mellan Region Östergötland och Kinda kommun, som nu slutligen verkar ta fast form.

– Första kvartalet är det sagt i avsiktsförklaringen att vi ska kunna komma igång med att ha närvårdsplatser. Då är det egentligen regionala vårdplatser hos oss i Kinda kommun, så det blir en förlängning av vårdcentralen.

En avdelning med nio platser har öppnat. Hälften av platserna är regionfinansierade närvårdsplatser och hälften är kommunfinansierade korttidsplatser. Formell invigning sker i april.

Slutligen finns också en satsning på unga med i paketet. Det handlar om att få upp skolnärvaron för elever som är borta mycket genom samverkan mellan socialtjänstens Råd & Stöd och skolans elevhälsa.

undefined
De högst uppsatta politikerna och cheferna inom vård och omsorg i Kinda samlades för att berätta om årets satsningar. Det handlar bland annat om fler vårdplatser och nya anställda.

Flera av insatserna påbörjades redan förra året, som representantgrupperna och samverkan mellan socialtjänsten och elevhälsan.

Hur mycket av de här pengarna är nya och hur mycket har funnits med i tidigare budget?

"De så kallade prioriterade medlen tillkom i budget 2023. Under 2022 fanns det principstyrda satsningar (också politisk beslutade) som skulle nyttjas för arbetsmiljösatsningar. Därav uppstart av satsningar 2022 som nu kan fortsätta 2023", förklarar Ida Björkman, chef för vård- och omsorgsförvaltningen, i ett mejl.

Vad händer då med allt detta om tillskottet i årets budget på närmare 10 miljoner inte kommer i framtiden?

"Förutsättningar för 2024 kan ännu inte kommenteras då budgetarbete fortfarande pågår", svarar Ida Björkman.

"På närvårdsplats kan läkare på vårdcentralen lägga in en patient i behov av hälso- och sjukvårdsinsatser men som inte kräver sjukhusets specialistresurser. Korttidsplats beviljas av kommunens biståndshandläggare med stöd av socialtjänstlagen." Så förklarar Ida Björkman skillnaden mellan de olika typerna av vårdplatser.
"På närvårdsplats kan läkare på vårdcentralen lägga in en patient i behov av hälso- och sjukvårdsinsatser men som inte kräver sjukhusets specialistresurser. Korttidsplats beviljas av kommunens biståndshandläggare med stöd av socialtjänstlagen." Så förklarar Ida Björkman skillnaden mellan de olika typerna av vårdplatser.
Satsningen i korthet

I årets budget tilldelades vård- och omsorgsnämnden drygt 262 miljoner kronor. I summan ingår 9,5 miljoner i så kallade politiska prioriteringar. Nämnden har även ett effektiviseringskrav för år 2023, beräknat till drygt -2,5 miljoner.

Satsningarna på 9,5 miljoner ska gå till:

• Ny demensenhet med nio platser

• Fortsatt arbete med representantgrupper

• Två anställda för att rehabilitera äldre i hemmet

• Nio närvårdsplatser

• Samverkan mellan socialtjänst och elevhälsa för att höja närvaro

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!