Rörigt under årets sista fullmäktige

"Jag tycker inte att SD har i en krisledningsnämnd att göra. Jag ser det här partiet som en säkerhetsrisk", säger Erik Andersson (V) från talarstolen. "Vår ersättare i krisledningsnämnden är ju säkerhetsklassad exempelvis, så det faller på sin egen orimlighet", besvarar Christian Nordin Olsson (SD) kritiken efter mötet.
"Jag tycker inte att SD har i en krisledningsnämnd att göra. Jag ser det här partiet som en säkerhetsrisk", säger Erik Andersson (V) från talarstolen. "Vår ersättare i krisledningsnämnden är ju säkerhetsklassad exempelvis, så det faller på sin egen orimlighet", besvarar Christian Nordin Olsson (SD) kritiken efter mötet.

Fem dagar före jul samlades Kinda kommuns fullmäktigeledamöter för att träta en sista gång innan det nya årets ankomst. Lejonparten av tiden lades på att diskutera valen av nämnderna – som föll ut enligt majoritetens förslag.

Kinda kommun 20 december 2022 18:43

– Det är ju ett skitdåligt förslag.

Den här kvällen är det blixthalt ute. Både bilar, bussar och gångtrafikanter får kämpa för att inte få sladd eller halka. Inne i huset Leoparden i Kisa är läget ett annat. Där är friktionen stundom så hög att man som åhörare frågar sig om ledamöterna överhuvudtaget kommer att komma härifrån.

Det är årets sista möte i kommunfullmäktige i Kinda. Fem dagar kvar till jul, enligt kalendern. Men så mycket julstämning blir det inte i lokalen.

undefined
Vid några enstaka tillfällen skiner ändå julkänslan igenom under fullmäktigemötet. Ett sådant är när ledamöterna samlas för att hälsa god jul digitalt.

Efter några föredragningar från förvaltningen har man så kommit till dagens huvudtema: valen av nämnderna. Men man kommer inte längre än till det första valet, det till kommunstyrelsen (KS), innan det börjar kärva. Erik Andersson, (V), är starkt kritisk till förslaget på vice ordförande (oppositionsråd).

– Jag kan åtminstone komma på elva ledamöter i den här församlingen som är bättre oppositionsråd än Christian Nordin Olsson, säger han från talarstolen efter att ha kallat förslaget att ge posten till den sverigedemokratiska gruppledaren för "skitdåligt".

undefined
"Nu blev det här en ordentlig soppa", säger Erik Andersson (V) om den långa diskussionen som uppstår efter att majoriteten föreslagit att bordlägga valet av vice ordförande. "Ska vi bara vi fatta beslut om att Christian Nordin Olsson ska ha arvode, då kan jag vänta en månad till innan han då möjligtvis får hela uppdraget, vilket jag hoppas att vi kanske under den här månaden kan förhindra på något sätt." Nordin Olsson (SD) väntas efter nästa möte bli nytt oppositionsråd i Kinda.

Att SD kan tillsätta viceordförandeposten i KS är tack vare den överenskommelse man slutit med C och L. Själva har SD sex mandat, men tillsammans får partierna tio mandat i fullmäktige. Det är tre mandat mer än de sju mandat som V, LPo och MP tillsammans samlar i och med sin valtekniska samverkan (som dessa överenskommelser kallas).

Men att partierna samverkar betyder inte att de gör det med glädje. Efter Anderssons inlägg tar Liberalernas enda ledamot, Birgitta Johansson, till ord:

– Jag ska vara ärlig Erik, det är inte lätt. Det är pest eller kolera, och vi valde pesten den här gången.

Hon avslutar:

– Jag tycker nog att det största partiet har rätt till den positionen.

undefined
"Det är pest eller kolera, och vi valde pesten den här gången", säger Birgitta Johansson (L) om beslutet att, tillsammans med C, ingå i valteknisk samverkan med SD.

I slutändan fick dock ingen sida av oppositionen riktigt som man ville. Istället var det majoriteten som drev igenom sin vilja: att bordlägga frågan om vice ordförande i kommunstyrelsen till nästa sammanträde.

Syftet är att till nästa gång har röstat igenom en ändring av reglementet, så att alla nämnders presidier ska bestå av både vice och 2:a vice ordförande, där den senare posten ska tillfalla oppositionen. Styret menade under debatten att val av vice ordförande under decembermötet skulle kräva att man valde om hela nämnderna under nästa möte. Något som SD:s Christian Nordin Olsson ifrågasatte:

– Ni får gärna förklara ytterligare varför hela nämnden behöver väljas om om ni genomför ändringar så att presidiet består av tre istället för två.

Vänsterpartiets kritik kommenterade han med att "han inte är förvånad".

undefined
Det är Christian Nordin Olsson (SD) som väntas bli nytt oppositionsråd i Kinda, efter att partiet ingått valteknisk samverkan med C och L.

Trots protester mot bordläggandet av valen var det så det blev i samtliga större nämnder. Till nästa möte har därför varken KS, bildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden eller samhällsbyggnadsnämnden någon vice ordförande.

Stundvis blev mötet väldigt förvirrat. Man tvingades till och med ta en paus för att reda ut hur valet av krisledningsnämnd skulle gå till för att vara lagligt.

undefined
"Det är alldeles för många åsikter i luften just nu", säger Lena Käcker Johansson (KD) och ajournerar mötet för att reda ut vad som gäller vid valet av krisledningsnämnd. Presidiet vänder sig till lagboken för svar. Beslutet man landar i är att man måste välja en ny krisledningsnämnd, och Conny Forsberg (S), Christer Segerstéen (M) och Christian Nordin Olsson (SD) väljs in som ordinarie ledamöter. Beslutet gäller dock bara i januari, då ett nytt beslut ska tas.
undefined
Kommunfullmäktiges ordförande Lena Käcker Johansson (KD) överlägger frågan om krisledningsnämnd med sitt presidium. Pierre Ländell (LPo) engagerar sig.

Först framåt 22.30 var man till slut klara. Erik Andersson som under mötet sagt att han hoppades att C och L skulle ändra sig och inte bidra till att SD fick posten som oppositionsråd, erkänner efter mötet att det inte är en särskilt stark förhoppning från hans sida.

– Men hoppet är väl det sista som överger människan.

Vad är det för eftergifter ni kan tänka er att ge L och C för att de ska lämna SD?

– Jag skulle ju inte ha något problem med ett centerpartistiskt eller liberalt oppositionsråd. Om jag nu ställs inför faktum att antingen har vi ett SD-oppositionsråd, eller så har vi nån från centern eller liberalerna, då väljar jag ju nån från centern och liberalerna alla dagar i veckan.

undefined
"Jag tycker inte att SD har i en krisledningsnämnd att göra. Jag ser det här partiet som en säkerhetsrisk", säger Erik Andersson (V) från talarstolen. "Vår ersättare i krisledningsnämnden är ju säkerhetsklassad exempelvis, så det faller på sin egen orimlighet", besvarar Christian Nordin Olsson (SD) kritiken efter mötet.

Birgitta Johansson (L) avfärdar budet från V som "gulligt".

– Jag har skämtat om det, för jag har ju fått det till mig förut, och då har jag sagt: "så ni tycker att Birgitta Johansson med ett mandat ska ha oppositionsrådsposten?". Javisst, men rösta då då! Men så blir det ju inte.

undefined
Efter att ha lyssnat till föredragningar om den nya "visselblåsarlagen" och kommunens miljöarbete tar fullmäktige rast för att äta macka och lussebulle. Med laddade batterier går man in i det som ska visa sig bli den betydligt längre delen av mötet: valen till de olika nämnderna.

Christian Nordin Olsson väntar på Birgitta Johansson. De samåker från mötet. Att hon några timmar tidigare sagt att hon "valde pesten" när hon bestämde sig för att ingå valteknisk samverkan med SD är inget han tar alltför hårt på.

– Det är väl inte det roligaste att höra, men jag förstår ändå budskapet hon försökte få fram. Sett till det politiska har vi ju inte alltid samstämmighet.

Kindas nämnder 2023-2026

Till kommunstyrelsens ordförande återvaldes som tidigare meddelats Christer Segerstéen (M). 

Conny Forsberg (S) blir ordförande för samhällsbyggnadsnämnden. Han valdes även som ledamot till kommunstyrelsen.

Ordförande för bildningsnämnden blir Göran Ulvan (S), och för vård- och omsorgsnämnden blir Katharina Segerstéen (M) ordförande.

Vice ordförande i dessa nämnder ska utses först under nästa sammanträde i kommunfullmäktige.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa