Bra sommar trots brist på vikarier

Johanna Dagérus, samordnare på Bemanningscentrum  i Kinda kommun, är nöjd med sommaren. "Vi har haft bra vikarier", säger hon.
Johanna Dagérus, samordnare på Bemanningscentrum i Kinda kommun, är nöjd med sommaren. "Vi har haft bra vikarier", säger hon.

Fler medarbetare hade behövts inom vård och omsorg under sommaren. Ändå är Johanna Dagérus, samordnare på Bemanningscentrum i Kinda kommun, nöjd.

Kinda kommun 18 augusti 2023 15:35

– I stort har det varit väldigt lugnt. Allt har rullat på väldigt bra. Sen kommer det alltid sjukfrånvaro. Då vi har många vikarier som går på rad och då blir det ganska svårt att lösa. Men mycket har gått att lösa, säger Johanna Dagérus som arbetar som samordnare på Bemanningscentrum i Kinda.

De vikarier som varit ute i verksamheterna har varit bra, menar hon. Men behovet har inte kunnat täckas till 100 procent.

– Alla rader är inte tillsatta med vikarier, men känslan är att det är bättre i år än förra året.

Bemanningscentrum ansvarar för äldreomsorgen, förutom hemtjänsten, och funktionsstöd. De hjälper även till med att rekrytera hemtjänstpersonal.

undefined
Johanna Dagérus, samordnare på Bemanningscentrum i Kinda kommun, är nöjd med sommaren. "Vi har haft bra vikarier", säger hon.

I våras berättade vi att 120 medarbetare behövdes inom vård och omsorg i Kinda kommun. Mellan 105 och 110 sommarvikarier har anställts. Åldersspannet är brett, mellan 17 och 60 år. Johanna Dagérus berättar att även pensionerade medarbetare tagit pass för att täcka upp vid behov.

Även om sommaren har varit lugn, har läget ibland blivit ansträngt. Det är framförallt äldreomsorgen som varit mer utsatt. De verksamheterna är större och kräver fler vikarier och ordinarie personal.

– Det kan hända oförutsedda saker. Mer vak, mer ledsagningar. Då behöver vi mer personal.

Efter sommaren och hösten analyseras hur många vikarier som tillsats och hur det faktiska behovet har sett ut. Man tittar även på hur mycket återtag av semester som använts.

Även i år har ordinarie personal valt att sälja sin semester för att ta ut den senare under året. Hur många det rör sig om kan Johanna Dagérus inte svara på.

– Det är lite olika. Säg att vi har tio personer. Någon kanske har sålt en vecka och någon har sålt två veckor. Alla har inte sålt hela sin semester. Det är säkert färre veckor än föregående år. 

Förra året hade man även ett bemanningsföretag inne med ett par undersköterskor. Det har inte behövts i år, då sökunderlaget varit förhållandevis gott.

undefined
120 medarbetare behövdes för allt fylla behovet inom vård och omsorg i Kinda kommun. Mellan 105 och 110 vikarier rekryterades.

Vad har ni gjort bra i sommar som ni tar med er till nästa?

– Att vi har försökt grunda vikarierna med mycket information och kunskap innan de kommer ut i verksamheterna. Att man får lära sig lite om olika sjukdomstillstånd eller olika symptom man ska vara uppmärksam på. Det är viktigt med en bra introduktion och att den är individanpassad.

Vikarien ska inte behöva känna att man ska vara färdiglärd på tre dagar. Både Bemanningscentrums coach och ordinarie personal har gjort ett fantastiskt jobb med att introducera och ta hand om vikarierna, betonar Johanna Dagérus. 

Vad behöver ni förbättra?

– Man har alltid förbättringsområden. Vi kan ha interna förbättringsområden i våra processer. För verksamheterna är det svårt att svara på.

Det är problematiskt att rekrytera vikarier inom vård och omsorg, i Kinda såväl som i resten av landet, menar Johanna Dagérus.

– Det är svårt att hitta utbildad och kompetent personal. Vi försöker ge vikarierna kunskap på vägen. Någonstans måste man börja. Det är en svår nöt att knäcka det här med att rekrytera.

För att få fler att söka tror hon att man behöver utnyttja samarbetet med Kinda lärcentrum där man erbjuder utbildning inom vård och omsorg.

Vikarierna har även haft en möjlighet att ansöka om en bonus. 

Johanna Dagérus tror att det är en anledning till att fler vikarier att återkommit och att de har valt att jobba hela sommaren.

Vecka 32 är sista veckan på semesterperioden. Sen är ordinarie schema igång igen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa