Kinda kommun utreder tre anmälningar enligt lex Sarah

Först ingenting på hela året. Sen tre på en månad. Nu utreder Kinda kommun de lex Sarah-anmälningar som upprättats i september.

Kinda kommun kommunkontor

Kinda kommun kommunkontor

Foto: Jan Novotny

Kinda kommun2022-11-02 08:00

Lex Sarah är de skrivningar i lagen som säger att anställda inom vård- och omsorg är skyldiga att anmäla misstänkta brister eller missförhållanden i verksamheten. Under september månad gjordes tre sådana anmälningar i Kinda kommun, de första på hela året.

Örjan Eng är verksamhetschef på myndighetskontoret. Han har upprättat två av anmälningarna, som handlar om potentiella dokumentationsbrister och en eventuell vårdskada.

– Båda två kommer från verksamheten inom enheten "barn och unga", säger han.

Exakt vilka organisationer inom kommunen som anmälningarna gäller vill han inte gå in på, men bekräftar att de inte hör ihop.

Nu är det hans uppgift att prata med handläggare, anhöriga, och titta närmare på dokumentation för att undersöka om man från kommunens sida gjort något fel. Utredningen väntas vara klar inom ungefär en månad.

– Om det visar sig att vi har brustit så vidtar man åtgärder för att komma till rätta med bristerna. Det är ju det viktigaste om man hittar brister, att se till att det inte händer igen, säger han. 

– Sen är det ju vård- och omsorgsnämnden som avgör om det är så pass allvarligt att vi ska skicka det till IVO.

undefined
Ida Björkman, chef för vård- och omsorgsförvaltningen i Kinda. Hon skriver i ett mejl att man kommer att kunna ge mer information om lex Sarah-anmälningarna när de är klara, vilket väntas bli om ungefär en månad.

Den tredje anmälan gäller trygghetslarm.

"Den pågående utredning som jag lovade att återkoppla om är en avvikelse gällande administrativ hantering av trygghetslarm inom ordinärt boende", skriver Ida Björkman, chef för vård- och omsorgsförvaltningen.

Utredningen väntas vara klar i början av december.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!