Arvodesbristerna ledde till historiskt skarp kritik

Kommunfullmäktige (kf) har sagt sitt. Efter revisorernas arvodesgranskning riktades en anmärkning (kraftfull kritik) mot kommunstyrelsen (ks). Något som aldrig tidigare har hänt i Kinda.

Med Christina Nilsson (SD) vid ordförandeklubban fattade Kindas kommunfullmäktige beslut om att rikta en historiskt anmärkning mot kommunstyrelsen.

Med Christina Nilsson (SD) vid ordförandeklubban fattade Kindas kommunfullmäktige beslut om att rikta en historiskt anmärkning mot kommunstyrelsen.

Foto: Dennis Petersson/bildmontage

Kinda2020-05-21 16:00

– Senast en anmärkning förekom var i samband med bokslutet för 2016 - då mot socialnämnden. Vad gäller ks har det inte förekommit vad jag kan se. Min bedömning är att det är relativt ovanligt men inte unikt, förklarar kommunsekreteraren Johan Sandell i ett mejl till oss.

För nästan exakt en månad sedan meddelade kommunrevisionen att de, genom en fördjupad granskning, upptäckt brister i kommunens hantering av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Med anledning av detta valde revisorerna därför att, i sin revisionsberättelse, föreslå kf:s ledamöter att rikta en anmärkning mot ks för bristande styrning och intern kontroll av verksamheten. Så blev också utfallet vid måndagens kf-möte.

– Självklart ser vi allvarligt på det här. Det är en ordentlig signal från kf som säger att vi bör lyssna på revisionens kritik. Vi tar emot anmärkningen, ser till att lära oss något av den här resan och har redan påbörjat åtgärder, konstaterar kommunalrådet Conny Forsberg (S).

undefined
Att kommunfullmäktige väljer att rikta en anmärkning, en form av skarp kritik, mot kommunstyrelsen är något som förmodligen aldrig hänt i Kinda tidigare.

Det var efter viss oreda i kf som beslutet om anmärkning till slut fattades. På grund av jävsregler fick en stor del av ledamöterna inte delta i processen, däribland ordförande Anders Ljung (C), vilket gjorde att Christina Nilsson (SD) tog över ansvaret som så kallad ålderspresident. Hennes röst fällde också avgörandet i den jämna votering där SD och V fick sin vilja igenom.

– I och med att vi har den här kontrollfunktion tycker vi att vi i så lång utsträckning som möjligt ska lita på deras bedömning. Att inte rösta enligt deras förslag innebär ju i princip att man underkänner deras arbete, förklarar SD:s Christian Nordin-Olsson och fortsätter:

– De här felaktigheterna innebär en förtroendeskada som skvalpar över på alla politiker. Därför är det viktigt att vi kommer till botten med vilka fel som begåtts och min förhoppning är att arvodeskommittén ska lyckas med det.

Så här motiverade Anders Lind Vänsterpartiets val att rösta för anmärkning.

– Vi har som politikerkollektiv brustit i internkontrollen. De är vårt gemensamma ansvar att vi har kunnat förbise de här felaktigheterna och dessutom inte lyckats skapa en kultur i organisationen där det är självklart att lyfta det som man anser ser konstigt ut. Det är allvarligt.

Trots anmärkningen beviljades ks, likt alla andra nämnder, ansvarsfrihet för det föregående året.

Karta: Leoparden, Kisa
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!