Boende i Kinda testas för antikroppar mot covid-19

Sedan några veckor tillbaka genomför Region Östergötland antikroppstester på utvalda grupper i länet. Några av dessa är personal och brukare på ett särskilt boende i Kinda.

Den ställföreträdande smittskyddsläkaren Jens Raffelsberger berättar att regionen just nu genomför antikroppstester i länet. Här deltar Kinda kommun.

Den ställföreträdande smittskyddsläkaren Jens Raffelsberger berättar att regionen just nu genomför antikroppstester i länet. Här deltar Kinda kommun.

Foto: Region Östergötland/Dennis Petersson/bildmontage

Kinda2020-05-19 18:00

– Principiellt sagt har vi genomfört några pilottester och vi kommer fortsatt att genomföra antikroppstester på boenden för att ta reda på hur smittspridningen ser ut eller hur den har gått till. Vi är fortfarande i uppstartsfasen så efter piloterna får vi bedöma hur den fortsatta strategin ska se ut, berättar den ställföreträdande smittskyddsläkaren Jens Raffelsberger.

Är det i syfte att undersöka immunitet?

– Det kan vi inte säga, vi har inte sett resultatet eller genomfört analysen ännu. Det handlar om att se ifall personalen och brukarna har genomgått infektionen och utvecklat antikroppar. Samtidigt vet vi egentligen inte hur skyddande de här antikropparna är och därför rekommenderar vi framförallt personalen att fortsatt använda skyddsutrustning när man vårdar covid19-patienter, svarar Raffelsberger och fortsätter:

– Beroende på utfallet av pilottesterna kanske vi utökar med fler boenden eller avdelningar och i takt med att kunskapen om sjukdomen ökar kanske vi också kan uttala oss mer om vilken nytta vi har av att testa för antikroppar.

Under tisdagen meddelade regionen att antalet bekräftade coronafall i Kinda har ökat från 73 till 76 stycken under den gångna veckan. I samband med detta bekräftade vård- och omsorgsnämndens ordförande Lars Karlsson (L) att en verksamhet, "någonstans i kommunen", är en del av de antikroppstester som just nu genomförs i länet. Även förvaltningschefen Ida Björkman bekräftade uppgiften.

– Jag håller mig fortsatt till principen att vi inte uttalar oss om specifika boendeenheter men det stämmer att det pågår tester på en verksamhet i kommunen. All personal och alla brukare erbjuds att bli testade, sa hon och fortsatte:

– Förhoppningsvis får vi stöd och hjälp av smittskyddsenheten att tolka resultatet av testerna.

Enligt Raffelsberger har smittskyddsenheten slumpmässigt valt ut boenden, spridda över länet, för att testerna ska ge en representativ bild.

– Vi har inte haft några särskilda kriterier förutom att man ska ha haft ett antal smittade patienter eller brukare.

På frågan om Kinda kommun planerar att redovisa och offentliggöra hur smittan sett ut inom de kommunala verksamheterna svarar Lars Karlsson så här:

– Vi kommer att vara så transparanta vi kan utan att peka ut enskilda. Jag räknar nog med att vi kommer att ha någon form av resumé framöver.

Både nämndordförande Lars Karlsson (L) och förvaltningschef Ida Björkman bekräftar att det genomförs tester för att se om personal och brukare på en verksamhet i kommunen har utvecklat antikroppar.
Både nämndordförande Lars Karlsson (L) och förvaltningschef Ida Björkman bekräftar att det genomförs tester för att se om personal och brukare på en verksamhet i kommunen har utvecklat antikroppar.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!