Då kan en ny kommunchef vara på plats

Tre av fyra nämnder i kommunen har så här långt klarat kravet på effektiviseringsåtgärder. Sämre är det för bildningsnämnden. Här fattas det åtgärder för sju miljoner kronor.

Kommunstyrelsen presidium. Fr v Lars Karlsson (L), Christer Segerstéen (M) och Conny Forsberg (S).

Kommunstyrelsen presidium. Fr v Lars Karlsson (L), Christer Segerstéen (M) och Conny Forsberg (S).

Foto: Lars-Göran Bexell

KINDA2019-09-03 21:00

Under tisdagen kallade kommunstyrelsens presidium, ordförande Conny Forsberg (S), 1:e vice ordförande Lars Karlsson (L) och 2:e vice ordförande Christer Segerstéen (M) till presskonferens efter måndagens sammanträde.

– På plats hade vi samtliga nämndordförande och förvaltningschefer för att följa upp budgetarbetet för 2020, säger Conny Forsberg.

I juni tog fullmäktige vilka budgetramar ska gälla under 2020, vilket i sin tur innebär att varje nämnd har fått stora besparingskrav på sig.

– Alla kommer att nå sina budgetramar, det är jag helt säker på, säger Christer Segerstéen.

För bildningsnämnden ser det dock mörkt ut, då man är långt ifrån det krav om besparing som har ställts.

– Det handlar om cirka sju miljoner kronor som man inte har redovisat någon åtgärdsplan för. Det var först tre miljoner men så tillkom fyra miljoner kronor på grund av minskade medel från Migrationsverket. En stor besparing är förändringarna inom AMI, säger Lars Karlsson.

– AMI kommer att finnas kvar under nämnden, men kommer att anpassas efter behovet och kommer att ingå i Kinda Lärcentrum, säger Conny Forsberg.

Både Samhällsbyggnadsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden klarar sitt mål.

– Vård- och omsorgsnämnden har effektiviseringsåtgärder på 10,1 miljoner kronor och samhällsbyggnadsnämnden på 2,1 miljoner kronor och det här klarar man, säger Lars Karlsson.

– Det har blivit ett nytänk hur man ska leda förvaltningarna och man har från chef ner till fotfolket sett över verksamheterna, säger Christer Segerstéen.

Kommunstyrelsen har ett åtgärdsprogram på 2,1 miljoner kronor.

– VI har och kommer att effektivisera ytterliga. Under hösten kommer kommunstyrelsen sammanträden att ligga på måndagseftermiddagarna och på det kommer vi att spara 100 000 kronor, säger Conny Forsberg och fortätter:

– Vi kommer inte att spara på skola, äldreomsorg och sådana verksamheter. Äldre och skolelever ska inte behöva få en tallrik filmjölk per dag. Jag känner mig trygg med det här, säger Conny Forsberg.

Vid årsskiftet slutar kommunchef Rosie-Marie Fors.

– Vi har träffat rekryteringskonsult Peter Ardenfors och kommit överens om turordningen, vilka krav vi har på en kommunchef. Vi räknar med att ha de första intervjuerna i oktober, säger Christer Segerstéen.

– Vår förhoppning är att ha en ny kommunchef på plats i början av nästa år, säger Conny Forsberg.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!