Back (C) vill satsa på skolan och klimatet

Lärare är inte utbytbara. De spelar en ovärderlig roll i unga människors liv menar Christina Back (C). Hon vill att kommunen ska prioritera skolan. "Den måste få kosta."

"Vi politiker har mycket ansvar, men hur använder vid det ansvaret? Det kan vi säga med ord, men hur visar vi rent faktiskt att vi har ansvar?" Det grubblar Christina Back (C) ofta på. Ett sätt, menar hon är att medverka på samråd. Ett annat är att fatta beslut i de kommunala nämnderna.

"Vi politiker har mycket ansvar, men hur använder vid det ansvaret? Det kan vi säga med ord, men hur visar vi rent faktiskt att vi har ansvar?" Det grubblar Christina Back (C) ofta på. Ett sätt, menar hon är att medverka på samråd. Ett annat är att fatta beslut i de kommunala nämnderna.

Foto: Emelie Wiman-Lindqvist

Kinda2024-02-07 11:00

Christina Back (C) sitter i fullmäktige och syns ofta i talarstolen. Hon har varit centerpartist i många år, men politiskt aktiv blev hon först 2019.

– Jag har alltid varit intresserad av politik. Under mitt yrkesliv tyckte jag inte alls att det fanns utrymme att engagera mig. När jag slutade mitt yrkesarbete och gick i pension så var det självklart för mig att engagera mig politiskt.

undefined
"Vi politiker har mycket ansvar, men hur använder vid det ansvaret? Det kan vi säga med ord, men hur visar vi rent faktiskt att vi har ansvar?" Det grubblar Christina Back (C) ofta på. Ett sätt, menar hon är att medverka på samråd. Ett annat är att fatta beslut i de kommunala nämnderna.

Hon kallar sig för socialliberal och har gått mellan Liberalerna och Centerpartiet. Det förra partiet håller på att försvinna, menar hon. Det andra har alla de frågor hon tycker är viktiga.

Hit räknar hon klimatfrågor, jämlikhet och att alla människor ska ha möjlighet att arbeta och skapa sitt eget.

– Med ett bra socialt skydd. Det ska alltid finnas.

Centerpartiet är ett litet parti med låga opinionssiffror, så även lokalt. Valet 2022 förlorade Centern två mandat i Kinda. I skrivande stund har man tre.

Vad kan Centerpartiet göra för att få bättre siffror?

– Vi måste profilera oss mer i klimatfrågorna. Mycket mer än vad vi gör idag. Vi måste få ut budskapet bättre.

Klimatfrågan är den stora utmaning som världen står inför, menar hon. På riksnivå handlar det om gängkriminalitet och energifrågor.

På tal om klimatoch energifrågor vad tycker du om en eventuell vindkraftspark utanför Horn?

– Centerpartiet på riksnivå vill snabba på utbyggnad av vindkraft. Jag personligen tycker det är bra. Hur Centerpartiet i Kinda ska förhålla sig till vindkraftsparken utanför Horn får vi återkomma till.

undefined
Landsbygdsfrågor och närproducerat mat är något Christina Back brinner för. Själv har hon en sparrisodling som upptar en hel del tid under sommarhalvåret.

Klimatfrågan visserligen är en av hennes hjärtefrågor, men när det kommer till lokalpolitiken finns det annat hon vill åstadkomma. Som andre vice ordförande i bildningsnämnden står skola och undervisning högst upp på agendan.

– Att ha kompetent personal som stannar i kommunen är oerhört viktigt. Undervisningen i Kinda måste få kosta. Vi vet att skolan har en oerhört stor uppgift. Där föräldrar inte räcker till, kan lärare vara förebilder. Inte bara inlärningsmässigt utan också som vettiga vuxna.

Att behålla Horns skola var ett bra beslut, menar hon och hon som även ser positivt på den nya förskolan och skolan i Rimforsa. Men mycket arbete återstår. Bäckskolan behöver renoveras och Värgårdsskolan är för trång, påpekar Christina Back.

Hur får man lärare att stanna i kommunen?

– En bra organisation och bra chefskap. Även lön och möjligheter till vidareutbildning. Att hela tiden lyssna på vad personalen vill ha och, i möjligaste, mån ge dem det. Lärare tror många gånger att de är utbytbara, när de inte alls är det. De skulle behöva veta mycket mer hur viktiga de är.

undefined
Den eventuella vindkraften är en av de tuffaste politiska frågorna för Christina Back. De mest avgörande - och svåraste - frågorna i kommunen är annars att få till bostäder och upprätthålla och utöka näringslivet.

– Det är många utmaningar att vara politiker. När jag började 2019 hade jag uppskattat väldigt mycket om kommunen hade någon form av mentorskap. Vissa kommuner har det och jag tror att det hade varit bra, även här i Kinda.

Som orutinerad förtroendevald är det svårt att veta hur man ska förhålla sig till sitt uppdrag och hur det politiska arbetet går till, anser hon. 

En annan sak Christina Back lyfter fram är vikten av att eliminera härskartekniker.

– Utbildning om härskartekniker skulle vara bra för att öka insikten om man själv använder sig av dem. Vi har en stor utmaning i att få yngre invånare att engagera sig politiskt.

Christina Back flyttade med familjen till Kinda 1980 som "gröma vågare" för att liv på landet bland djur, natur och odlingar. Då var hon erfarenheten av att leva på landet inte särskilt stor. Nu, mer än 40 år senare, vet hon att det krävs mycket ved för att hålla värmen en sträng vinter.
Christina Back flyttade med familjen till Kinda 1980 som "gröma vågare" för att liv på landet bland djur, natur och odlingar. Då var hon erfarenheten av att leva på landet inte särskilt stor. Nu, mer än 40 år senare, vet hon att det krävs mycket ved för att hålla värmen en sträng vinter.
Kindapolitiker

Denna artikel är del av en serie om kvinnliga politiker i partierna som representeras i kommunfullmäktige i Kinda kommun. SD i Kinda har dock meddelat att de i dagsläget inte har någon aktiv kvinnlig politiker.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!