Förslaget: Vill lägga ner ortens bibliotek

Sverigedemokraterna vill lägga ner Rimforsa bibliotek för att spara pengar. Det gjorde Christian Nordin Olsson klart under höstens första fullmäktige. Han får mothugg av Conny Forsberg (S): "Det är bara dumheter!"

Om Sverigedemokraterna fick bestämma i Kinda hade de lagt ner Rimforsa bibliotek.

Om Sverigedemokraterna fick bestämma i Kinda hade de lagt ner Rimforsa bibliotek.

Foto: Lars-Göran Bexell

Kinda2023-09-27 07:14

– 2024 framförallt är det utmanande året i budgetperioden. Vi har av den anledningen valt att vara väldigt restriktiva i alla förslag som är kopplade till kostnadsökningar eller förändrade verksamheter, sa Sverigedemokraternas gruppledare Christian Nordin Olsson på höstens första fullmäktige.

När han klev upp i talarstolen för att presentera sitt partis budgetförslag öppnade han sitt anförande med att betona att SD:s budget var det allra bästa.

Vissa likheter med majoriteten fanns, menade han:

– Vi prioriterar, likväl som majoriteten, att det är kärnverksamhet som står i fokus och att man måste göra prioriteringar när den ekonomiska situationen kräver det.

Det bibliotek som skulle riskeras att lägga ner, om SD:s budget för 2024 skulle ha gått igenom, är Rimforsa bibliotek.

undefined
Om Sverigedemokraterna fick bestämma i Kinda hade de lagt ner Rimforsa bibliotek.

Efter att ha sett över de icke lagstadgade verksamheterna som finns i kommunerna har SD koncentrerat sig på bildningsnämnden (bn) och samhällsbyggnadsnämnden (sbn). För bns del handlar det om nedskärningar i arbetsmarknadsåtgärder och öppen förskola. I sbn vill man strama åt svångremmen kring bibliotek och föreningsstöd till studieförbund och idrottsanläggningar.

Detta fick Socialdemokraternas Conny Forsberg att se rött:

– Minskade medel till arbetsmarknadsenheten? Hur ser den kalkylen ut? Jag blir mållös.

– Skiljelinjen är att vi har en helt annan syn än vad Socialdemokraterna har på finansiering och vem som ska göra det. Vi har en lutning mot att vi bör ifrågasätta vad som ska ligga på det offentliga, medan ni tycker att allt, åtminstone väldigt mycket, ska ligga på det offentliga. Det är det som synliggörs i vårt budgetalternativ, sa Nordin Olsson som svar på Forsbergs frågor.

När tidningen talar med Christian Nordin Olsson menar han att Rimforsa inte skulle påverkas negativt om orten stod utan bibliotek:

– Jag tror inte att ett fysiskt bibliotek är något som bidrar till attraktionskraften som enskild grej, eftersom det ändå inom rimliga avstånd finns fysiska bibliotek, säger han några dagar efter fullmäktige.

Rimforsaborna hänvisar han till Linköping där det, menar han, finns ett större utbud av fysiska böcker.

undefined
Det som ett bibliotek i grunden ska tillhandahålla, menar Christian Nordin Olsson (SD), är möjlighet att tillägna sig information. Inte en fysisk lokal med fysiska böcker. Det kan i dagens samhälle tillgodoses via digitala resurser, betonar han.

Detta avfärdas av Conny Forsberg som tror att orten skulle bli torftigare utan ett bibliotek.

– Alla i Rimforsa pendlar inte till Linköping. Alla i Rimforsa har inte möjlighet att ta sig till Linköping.

Han ser inte att kommunen skulle spara några stora pengar på att banta biblioteksverksamheten.

– Det är så små pengar i förhållande till vad det ger medborgarna. För mig är det helt uteslutet. Det är bara dumheter.

Christian Nordin Olsson föreslår att kommunen ska ta ansvar för sina skyldigheter i första hand.

– Speciellt i utmanande ekonomiska tider att det är kärnverksamheter som får gå först. Och då får vi helt enkelt stå tillbaka för det vi inte har ansvar för.

undefined
Biblioteken har en viktig funktion i samhället, menar Conny Forsberg (S). "Det är ett nav för fortbildning, läskunskap, man har tillgång till information, man har tillgång till personal som kan hjälpa en att söka information. Det är det som har gjort att Sverige är starkt är att vi har haft folkbibliotek och bildningsförbund under väldigt lång tid."

Under Conny Forsbergs anförande i kf gick han hårt åt SD:s budgetförslag.

– Man undrar om ni på fullt allvar inom SD tror att vi får ett bättre samhälle genom att dra ner på kultur och fritid för våra barn, unga vuxna. Är det inte bättre att de har fritidsaktiviteter och föreningsaktiviteter än att de kanske ska hänga på stan och lära sig dumheter.

Han avslutade:

– Vår bild av vilket Kinda vi vill ha skiljer sig markant från SD.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!