Gröna siffror - men mindre än väntat

Efter 2018 får Kinda kommun ett mindre tillskott i kassan än förväntat. Trots det är kommunstyrelsens ordförande Hans Måhagen (S) nöjd.

Foto: Dennis Petersson

KINDA2018-12-21 19:00

– Det måste vi vara med tanke på rådande förutsättningar, inte minst med bakgrund av de svårigheter som vård- och omsorgsnämnden har kring kostnader av placeringar. Jag skulle vilja säga att det är omöjligt att beräkna de kostnaderna och tidigare har vi legat väldigt lågt, men nu börjar vi närma oss liknande summor som andra kommuner, säger Kindapolitikern.

När budgeten för 2018 fastslogs siktade kommunen på ett överskott på 20 819 000 kronor. När året snart summeras visar prognosen, som tidigare har varit betydligt lägre, att slutsumman för de gröna siffrorna hamnar på 15 229 000 kronor.

– Prognosen för överskottet har egentligen varit lägre ända fram till december, men nu närmar vi oss vår målsättning. Anledningen är att vi har fått några extra statsbidrag som vi inte kände till tidigare, dessutom har försäljningen av Allhamra räknats in, berättar Måhagen.

För vård- och omsorgsnämnden är det röda siffror som gäller, närmare bestämt ett underskott på 12 935 000 kronor. När det gäller bildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden visar prognosen ett underskott på 2 118 000 kronor respektive 264 000. Kommunstyrelsen går däremot plus med 729 000 kronor.

– En kommun bör ha ett överskott på omkring två och två och en halv procent och med våra 15 miljoner uppfyller vi det. Överskottet krävs för att möjliggöra framtida investeringar med eget kapital, bland annat tillbyggnaden och renoveringen av Rimforsa skola, förklarar ks-ordföranden.

Trots att kommunens överskott för 2018 blir lägre än beräknat är kommunstyrelsens ordförande Hans Måhagen (S) nöjd.
Trots att kommunens överskott för 2018 blir lägre än beräknat är kommunstyrelsens ordförande Hans Måhagen (S) nöjd.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!