Här är områdena som ska få fiber i nästa omgång

Under året finns sex miljoner kronor avsatta för fiberutbyggnad i Kinda kommun.
Under året finns sex miljoner kronor avsatta för fiberutbyggnad i Kinda kommun.

På samhällsbyggnadsnämndens senaste möte sammanställdes en lista över de områden som ska prioriteras i den kommande fiberutbyggnaden.

kinda 11 januari 2022 06:00

Under 2022 finns sex miljoner avsatta för fiberutbyggnaden i Kinda kommun. På samhällsbyggnadsnämndens senaste möte klubbade politikerna igenom vilka områden som ska prioriteras.

Högst listas Yxefall, Harg och Gäddefall, där kommunen beviljats stöd för fiberutbyggnaden. Även sträckan Opphem och Bersebo, där etapp två ska färdigställas, samt färdigställandet av ett pågående projekt i Hycklinge Härna-Kullen-Sätra ingår i prioriteringsgrupp ett. Slutligen ingår även ett projekt, där stamfiber ska förstärkas mellan Rimforsa och Kisa, i den gruppen. Arbetet på den sträckan sker i samverkan med Telia.

Mikael Österling (L) är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och svarar via mejl på tidningens frågor om fiberutbyggnaden.

Hur ser fiberutbyggnaden ut generellt i kommunen? Har man kommit långt i arbetet eller finns det mycket kvar att göra?

"Utbyggnadstakten har höjts avsevärt de senaste året men självklart önskar vi att takten höjs ytterligare. Målsättningen är självklart att kunna utnyttja hela det planerade investeringsutrymmet.", skriver han.

Under det senaste mötet i vård- och omsorgsnämnden lyftes en risk trygghetslarmen inte fungerade i alla delar av kommunen och att tillgången till internet måste säkerställas innan kopparledningar rivs.

Vård- och omsorgsnämndens ordförande, Nils-Gunnar Wenhov (L), sa i samband med det att kommunen arbetar för att snarast bygga ut fibernätet.

– Vi gör vad vi kan från kommunens sida, sa han då.

Enligt Mikael Österling (L) finns inte trygghetslarmen med i diskussionen kring fiberutbyggnaden.

"Trygghetslarm är inte en fråga på SBNs (samhällsbyggnadsnämndens, redaktionens anmärkning) bord. Frågor rörande detta hänvisar jag självklart till VON (vård- och omsorgsnämnden, redaktionens anmärkning). Min bild är att nuvarande plan inte i huvudsak är utformad utifrån denna parameter utan istället handlar om den allmänna tillgången till god internetuppkoppling för kommunens invånare. Skulle det finnas särskilda behov på fiberprojektering för att kommunen ska kunna utföra sina andra uppdrag så är det enligt mig en helt annan prioriteringsordning".

Finns det några platser i kommunen där ni i dag vet att det finns en bristande tillgång till internet?

"Som en landsbygdskommun finns det självklart områden där det finns varierande täckning genom fast anslutning eller mobil uppkoppling", skriver han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa