Företagsklimatet bättre – Kinda klättrar från botten

Förra året placerade sig Kinda i bottenskiktet när Svenskt näringsliv rankade företagsklimatet i landets kommuner. Med hjälp av riktade insatser har man lyckats vända skutan.

Christer Segerstéen (M), kommunalråd, och Jennie Blomberg, kvalitetschef Kinda kommun, berättar om kommunens resultat i Svenskt näringslivs ranking.

Christer Segerstéen (M), kommunalråd, och Jennie Blomberg, kvalitetschef Kinda kommun, berättar om kommunens resultat i Svenskt näringslivs ranking.

Foto: Linnea Brundell

Kinda2022-06-03 14:32

Varje år tar Svenskt näringsliv tempen på företagklimatet i landets kommuner. I höst publiceras den stora rankingen där kommunerna ställs mot varandra. Men redan nu kan de ta del av sina egna resultat – och hur de ändrats mot i fjol.

– För ett år sedan var vi i botten, det var en handfull kommuner som var bakom oss, säger Christer Segerstéen (M), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Kinda kommun.

Det ledde till att kommunen inledde ett arbete med att försöka komma till rätta med de dystra siffrorna. Det tycks ha gett resultat och Svenskt Näringsliv pekar också ut Kinda som en av kommunerna i länet som har lyckats med att förbättra sina resultat.

undefined
Även om förbättringar kan ses på flera områden finns det fortfarande området där kommunen kan föbättra sig. Ett sådant exempel är tillgång på relevant kompetens, där Kinda sjunker med 0,1 enhet mot i fol.

Jämfört med i fjol har kommunens samlade omdöme förbättrats med 0,5 enheter till betyget 3,1 på en sexgradig skala. Störst lyft kan ses på punkten "Information till företag", där man ökat med 0,6 enheter till 2,7. Även på punkter som service och bemötande samt kommunpolitikernas attityder till företagen har Kinda förbättrat sig.

Christer Segerstéen säger att en viktig del i arbetet var att utse en kontaktperson för företagen på kommunen. Det blev Jennie Blomberg, utvecklings- och näringslivschef, som fick det ansvaret. 

– Vet man inte var man ska vända sig så kan jag alltid lotsa vidare, säger hon.

undefined
Jennie Blomberg, utvecklings- och kvalitetschef Kinda kommun, har utsetts till kontaktperson på kommunen.

Kommunen skickar numera även ut ett nyhetsbrev till företagen var femte vecka. Där informerar man bland annat om kommande upphandlingar.

– Betyget på information till företagen har gått från en väldigt låg nivå till att öka med 0,6. Så det går åt rätt håll, säger Christer Segerstéen.

undefined
En av åtgärderna är att Christer Segerstéen (M), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande, ska ägna sig åt att träffa företag en halv dag i veckan. Utöver det görs även företagsbesök där fler representanter från kommunen deltar.

Utöver det har ett näringslivsråd inrättats och man har även gjort en satsning på att träffa företag. Ett exempel är att kommunstyrelsens ordförande ska lägga en halv dag i veckan på sådana besök.

– Jag har sedan jag tillträdde i februari förra året träffat 94 företag, säger Christer Segerstéen.

Jennie Blomberg säger att det är roligt att det går åt rätt håll. Var man placerar sig i jämförelse med andra kommuner vet man inte än.

– Alla kan inte ligga på plats ett. Men vi tycker att det är viktigt att vi kan jämföra oss med oss själva och att vi ser en utveckling. Men vi kommer självklart att jobba med att förbättra näringslivsfrågorna.

Christer Segerstéen fyller i:

– Det är viktigt att poängtera att det här är en start och att det viktiga är att vi har vänt.

undefined
Kristin Nyqvist, kommunvägledare och arbetsledare för administrativt stöd och kontaktcenter. Även kontaktcenter ingår i arbetet för att öka tillgängligheten på kommunen.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!