Ny grupp tar krafttag mot brottsligheten

Insatser och åtgärder görs, men nu ska det bli än mer verkstad inom det brottsförebyggande rådet i Kinda (KinBrå) . I tisdags sammanträdde en ny operativ arbetsgrupp som ska jobba för ökad aktivitet och konkreta åtgärder.

Kommunpolis Sofia Hedberg ingår i arbetsgruppen. "Vill ska en organisation där vi har en bra bild av läget i Kinda", förklarar hon.

Kommunpolis Sofia Hedberg ingår i arbetsgruppen. "Vill ska en organisation där vi har en bra bild av läget i Kinda", förklarar hon.

Foto: Lars-Göran Bexell

KINDA2019-09-03 22:30

– Det är klart att vårt övergripande mål är en minskad brottslighet och en ökad trygghet, dit vill man ju alltid. Vi har en nollvision som vi jobbar mot, men vill väl skapa en organisation där vi har en bra bild av läget i Kinda och där vi använder våra resurser, både inom kommunen och polismyndigheten, på ett bra sätt, förklarar kommunpolisen Sofia Hedberg strax efter arbetsgruppens första möte någonsin.

Tillsammans med samordnaren Tobias Siverholm, fritidsgårdsföreståndaren Märit Björk, teknik- och driftchefen Jimmy Bexell, socialsekreteraren Elisabeth Nägga och säkerhetssamordnarna Mathias Engå och Staffan Waldau Wass utgör hon stommen i arbetsgruppen. Från och med nu kommer de att träffas en gång i månaden för att bland annat arbeta med problemområden som har identifierats, men också för att ta fram 2020-års handlingsplan för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i kommunen.

– Kinda kommun har ju haft ett brottsförebyggande råd under ganska många år som har fungerat, ibland bra och ibland mycket bra, men det har gått lite i vågor. Det är ganska många som ingår i rådet, både politiker, chefer och andra nyckelpersoner, så det har varit svårt att få en rejäl verkstad. Det är därför vi skapar den här arbetsgruppen, för att få mer aktivitet och att komma med konkreta åtgärder, förklarar Siverholm och fortsätter:

– Tanken är att vi ska jobba med en orsaksanalys när vi har identifierat ett problemområde, därefter får vi hitta konkreta åtgärder och framförallt följa upp dem för att se om de har gett effekt. Det är den arbetsgången vi vill ha.

Finns det någon anledning till att ni startar arbetsgruppen just nu?

– Nej, inte utifrån bilden att det skulle ske fler brott nu, statistiken visar att det är ganska konstant, men sedan vet ju alla att vi har problem med mycket klotter och skadegörelse i kommunen. Det var där tanken till gruppen började, när vi diskuterade möjliga konkreta åtgärder för det problemet, svarar samordnaren Siverholm.

Ett av gruppens mål är också att, i ännu större utsträckning, bygga relationer och kontakter med civilsamhället, dessutom ska de fungera som en länk mellan verksamheterna och politiken. För att staka ut arbetet framåt ska gruppen även sammanställa medborgarlöften, medborgarenkäter och olika typer av mätningar, däribland narkotikakartläggningen.

– Det är jätteviktigt att det finns en sån här grupp. Det ska bli väldigt spännande att se var det tar vägen och jag ser positivt, och hoppas på effekter, utifrån det arbete vi kan göra här i gruppen, avslutar kommunpolis Hedberg.

"Det har varit svårt att få en rejäl verkstad", säger Tobias Siverholm om KinBrå:s arbete genom åren.
"Det har varit svårt att få en rejäl verkstad", säger Tobias Siverholm om KinBrå:s arbete genom åren.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!