Uppmaningen: "Var extra rädda om djurens ungar"

När allt fler söker sig till naturen ökar trycket på Kindas reservat. Vi ringde upp kommunekolog Anders Tingvall för att ta reda på hans viktigaste råd och uppmaningar i dessa tider.

Kindas kommunekolog Anders Tingvall berättar att besöksantalet ökat i det tätortsnära naturreservaten.

Kindas kommunekolog Anders Tingvall berättar att besöksantalet ökat i det tätortsnära naturreservaten.

Foto: Arkiv/Jeppe Gustafsson

Kinda2020-05-17 08:00

För dagen befinner han sig på Hackelboö strax norr om Rimforsa. I hans roll som lärare på Liljeholmens folkhögskola är han i full gång med att planera en exkursion i området. Enligt hans bedömning har besöksantalet, som en följd av coronapandemin, ökat på många av kommunens naturreservat. Då länsstyrelsen, på grund av trängsel, även uppmanat östgötarna att besöka "de mindre kända reservaten" kan trycket öka ytterligare.

undefined
Ett av de områden som Anders Tingvall bedömer är välbesökt är Hallstad Ängar utanför Rimforsa.

– Vi har i runda slängar 35 naturreservat i Kinda och det vore väl jättetrevligt om fler får upp ögonen för dem. Hittills är det främst den tätortsnära naturen, exempelvis Hallstad Ängar och Föllingsö odlingslandskap, som lockar många besökare. I naturreservat som Klevsberget och Fagerhults lövskog kan man nog fortfarande vara ganska ensam.

Att Kindas naturområden skulle fara illa av ett ökat antal besökare är inget som oroar Anders Tingvall, däremot ser han att risken för "slitage" är stor om föreskrifter, förbud och regler inte följs.

undefined
"Ha era hundar kopplade", uppmanar Tingvall då många har- och fågelungar vistas i naturen just nu.

– I de flesta naturreservat är det ju oftast förbjudet att plocka i stort sett någonting och det är givetvis även förbjudet att skräpa ned. En allmänregel är att allt man tar med sig ut ska man också ta med sig tillbaka, förklarar han och avslutar med en viktig uppmaning:

– Ha era hundar kopplade och var extra rädda om djurens ungar. Det är en känslig period just nu där många har- och fågelungar finns i naturen. Det är viktigt att tänka på.

"Ett annat välbesökt område är Föllingsö odlingslandskap", konstaterar Tingvall.
"Ett annat välbesökt område är Föllingsö odlingslandskap", konstaterar Tingvall.
Karta: Hackelboö
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!