HD prövar inte mål om djurplågeri

En lantbrukare i östra delen av länet dömdes i höstas för djurplågeri till villkorlig dom och dagsböter. Lantbrukaren ansökte om att Högsta domstolen skulle pröva domen, men det avslår domstolen.

Högsta domstolen prövar inte ett mål om djurplågeri

Högsta domstolen prövar inte ett mål om djurplågeri

Foto: Henrik Montgomery/TT/arkiv

KINDA/ÅTVIDABERG2018-07-18 20:02

En lantbrukare i östra delen av länet åtalades i september för djurplågeri hösten 2015 fram till november samma år. Enligt åtalet ska brister upptäckts på gården i samband med en oanmäld kontroll av djurskyddsinspektörer från länsstyrelsen. Vid besöket iakttogs flera djur som var sjuka och kraftigt avmagrade. det noterades även att det saknades vindskydd för utegångsdjuren och torra och rena liggplaster för kalvarna i kalvhyddorna och för en del av djuren i ladugården. I två av hagarna hade djuren endast tillgång till vatten som var fryst. Länstyrelsen polisanmälde lantbrukaren för djurplågeri och i september förra året dömde Linköpings tingsrätt lantbrukaren för djurplågeri till villkorlig dom och 6 000 kronor i böter. Lantbrukaren överklagade tingsrättens dom till Göta Hovrätt och hävdade bland annat att tingsrättens dom bestod av antagande och att bristen på torra och rena liggplaster var en högst tillfällig situation som snabbt åtgärdades. Vidare menade lantbrukaren att han rent allmänt inte medvetet handlar i oaktsamhet utan att han efter bästa förmåga vårdat sina djur. Hovrätten gick dock på tingsrättens dom och fastslog den. Lantbrukaren gav sig inte utan överklagade till Högsta domstolen som nu har sagt till att pröva domen.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!