"Ungdomar är trötta på blockpolitiken"

Med målet att få in Kindas landsbygd i kommunpolitikens innersta kärna gav de sig in i matchen strax innan förra valet. Nu, inför val nummer två, känner Landsbygdspartiet Oberoende vind i seglen och flyter som sista Kindaparti in i vår reportageserie inför Valet 2018.

9 juli 2018 11:30

Under en kort tid, från april månad till valet i september för fyra år sedan, lyckades Landsbygdspartiet Oberoende att skapa en tillräckligt stor väljargrupp i Kinda. Satsningen resulterade i ett vunnet mandat och Pierre Ländell, som varit partiets representant i kommunfullmäktige under den gångna mandatperioden, känner att han har lyckats med sin huvuduppgift, att föra in landsbygden i de politiska diskussionerna.

– Vi är alldeles säkra på att vi kommer att öka och jag tror att de som röstade på oss vid valet 2014 känner att de fick väldigt mycket valuta för pengarna och att vi har åstadkommit mycket med bara ett mandat. Redan under mina första kommunfullmäktigesammanträden räknade jag hur många gånger ordet landsbygd nämndes, och det var absolut ingenting, men nu känns det verkligen som att vi har lyft in landsbygden mer i Kindapolitiken, säger landsbygdspartisten.

När politikern fick i uppgift att välja intervjuplats inför reportageseriens artikel var valet inte enkelt. Efter långa funderingar hade han tre alternativ kvar, en digital mötesplats, väntsalen på resecentrum i Kisa eller hemma på hans egen altan i Hycklinge. Valet föll till sist på den sistnämnda, men han lyfter ändå fram bredbandsutbyggnaden och kommunikationen som två betydande frågor för de unga väljarna.

– Det digitala samhället växer sig fort starkt och det är viktigt att vi hänger med på det tåget. Om vi fortsätter i samma takt som vi bygger ut bredbandet i dagsläget tror jag att det kommer ta 50 år till innan alla har bredband, och då är vi efter. Vi behöver öka takten och göra större satsningar, menar Ländell och fortsätter:

– Vi kommer att tappa våra kommuninvånare på landsbygden om det inte finns bredband och i dagsläget har vi totalt bortglömda delar av vår kommun. Kolla på Tjuserum, Hult och Kila, det är det ingen som nämner. Tidersrum har jag överhuvudtaget inte hört nämnas inom politiken en endaste gång under hela mandatperioden och det är anskrämligt dåligt.

Även när det gäller kommunikationen fokuserar Ländell på kommunens utkanter. Han anser att alla ungdomar ska kunna ta sig till och från alla platser i Kinda och partiet är dessutom beredda att stötta enskilda busslinjer. Det slutgiltiga valet av intervjuplats gjordes dock med tanke på boendefrågan där han anser att kommunen bär ansvaret att skapa och behålla förutsättningar för invånarna att bo precis där de vill.

– Under ett av åren den gångna mandatperioden gjorde jag en beräkning som visade att 98 procent av majoritetens investeringar låg i Kisa och Rimforsa, det betyder att två procent fanns kvar åt landsbygden. 40 procent av våra invånare bor utanför Kisa och Rimforsa, och de betalar precis lika mycket skatt som alla andra. De kräver inte att det ska finnas en affär bakom varje hörn, men en någorlunda rimlig service är en rättighet för alla, förklarar Ländell.

När Hycklingepolitikern ställs inför frågan om varför de yngsta väljarna ska rösta på just hans parti i kommunvalet ser han deras flexibilitet som en styrka.

– Jag tror att ungdomar är väldigt trötta på den föråldrade partipolitiken. Med oss har man chansen att rösta på ett ungt friskt parti som egentligen kan tänka sig att samarbete i enstaka frågor med vem som helst.

Pierre Ländell

Ålder: 53

Bor: Hycklinge

Yrke: Teknik- och underhållschef

Familj: Gift och har tre barn

Aktuell: Etta på kommunlistan, tvåa på regionlistan, tvåa på riksdagslistan för Östergötland och trea på riksdagslistan för hela landet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa