Beskedet: Skattehöjning på agendan inför budgeten 2021

Budgetdialogen i Kinda kommun, där partierna ska staka ut förutsättningarna för 2021, går snart in i skarpt läge. Mycket talar för att en eventuell skattehöjning blir en het potatis.

Kommer skatten i Kinda, som ligger på 20,95 kronor, att höjas nästa år? Frågan lär bli en het potatis i den budgetdialog som nu går in i skarpt läge.

Kommer skatten i Kinda, som ligger på 20,95 kronor, att höjas nästa år? Frågan lär bli en het potatis i den budgetdialog som nu går in i skarpt läge.

Foto: Dennis Petersson/bildmontage

Kisa2020-09-02 12:00

– För att vara rak och tydlig är det kraftiga nedskärningar eller mer intäkter, alltså att höja skatten, som krävs för att vi ska få en budget i balans. I min värld måste vi höja kommunalskatten, konstaterar kommunalrådet Conny Forsberg (S) vid en presskonferens tillsammans med koalitionskollegan Lars Karlsson (L).

Enligt politikerduon står kommunen inför "stora utmaningar" de kommande åren där intäkterna inte täcker de kostnader som finns. Budgeten för 2020 beräknas, om inget oförutsett händer, landa på ett nollresultat. Lägg därtill att 2019 resulterade i ett elva miljoner kronor stort minusresultat - något som måste kompenseras de kommande åren.

undefined
"Det är inte rimligt att fortsatt ha en så låg skatt", menar koalitionens Lars Karlsson (L) och Conny Forsberg (S).

– Utifrån SKR:s beräkningar ser vi bland annat att det ekonomiska biståndet spås öka och att skatteintäkterna minskar framöver. Även om vi får ihop 2020 står vi inför ett par tuffa år, menar Karlsson.

Den 10:e och 21:e september kommer fullmäktiges partier att slå sig ned för en gemensam budgetdialog. Därefter är planen att något av de budgetförslag som presenteras under hösten klubbas igenom den 16:e november.

– Det känns som att de flesta partier ändå strävar efter att få till en bred överenskommelse, vilket känns positivt. Vi lever i ett farligt läge om det skulle bli ett sandlådekrig. Det här är kanske vårt viktigaste beslut under hela mandatperioden, konstaterar Karlsson och fortsätter:

– Effektivisering är viktigt, man måste hela tiden se över kostnaderna, men det går också en gräns någonstans. Det här är en avgörande situation, vi står i ett vägskäl, och det handlar i slutändan om vilket Kinda vi vill ha.

Kinda har i dagsläget en kommunalskatt på 20,95 kronor och enligt oppositionspartiet Moderaterna (M) har den styrande koalitionen i Kinda diskuterat en skattehöjning på 1,50 kronor.

– Det är en av alla siffror som har varit på tal men vi är inte klara med vårt förslag än, förklarar Forsberg.

undefined
Moderaternas Thomas Fransson och Christer Segerstéen anser att koalitionen diskuterar alldeles för höga skattehöjningar då de hellre ser ett fokus på effektiviseringar i organisationen.

M är i sin tur inte "hundra procent emot en skattehöjning" men anser att det i större grad krävs effektiviseringar.

– Att höja skatten är ett enkelt sätt att få in pengar men samtidigt måste man komma ihåg att en höjd kommunalskatt slår hårdast mot låginkomsttagarna. För att vi ska kunna höja skatten behöver vi en klar bild över hur vår kostnadsmassa ser ut och vad vi skulle kunna göra bättre, avslutar Christer Segerstéen och Thomas Fransson (M).

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!