Busschaufförer inte nöjda med Kisas nya station

Kisas nyrenoverade bussstation som stod klar i april kostade kommunen 14,3 miljoner. Nu menar busschaufförer som använder den nya stationen att den har stora brister.

Kisas nya station stod klar i april i år.

Kisas nya station stod klar i april i år.

Foto: Victor Bomgren

Kisa2023-08-18 15:29

– Vi busschaufförer tycker att stationen är byggd för trång, det finns många ställen som kan stoppa upp trafiken, säger busschauffören Nicklas Leander, som Corren gjorde ett personporträtt på tidigare i somras.

Han kör ofta bussarna som går till och från Kisas nyrenoverade busstation, som kommunen har betalat 14,3 miljoner för.

Stationen har tre hållplatslägen som benämns som A, B och C. Läge A ligger närmast Grahns Bilar. 

– Vi konstaterade ganska direkt att det inte går att utnyttja läge A. Åker man dit med en dubbeldäckare kommer man nästan inte ut. Ska man stå där och ska ut måste man göra fullt rattutslag och då klättrar bakdelen av bussen upp på trottoaren, säger han.

undefined
Ida Härnström, projektledare på Kinda kommun uppmanar de chaufförer som inte är nöjda med stationen att lyfta frågan med företaget de jobbar för.

Efter klagomålen blev läge A hållplats för de mindre bussarna men när Leander kom tillbaka från semestern var det en ny skylt vid läge A. Det var satt att läge A nu skulle vara avstigningsplats. Något som inte var populärt hos chaufförerna som ansåg platsen om olämplig. För att kunna ta sig runt vid den avstigningsplatsen kan chaufförerna inte köra intill och måste därför stanna en bit ifrån. Det gör det svårare för personer som använder rullstol. 

 Leander ser att det finns andra bra lösningar. 

– Direkt när man kommer in på stationsområdet finns det en jättebra plats att släppa av på och göra förarbyten.

Vid platsen där han vill släppa passagerarna finns det nu flera parkeringsrutor. Vid rutorna är det en skylt att man inte får parkera där, men det gör personer ändå, enligt Nicklas Leander. Vid den platsen ska anhöriga kunna släppa av eller hämta personer som kommit med buss eller tåg.

– Avstigningsplatsens lokalisation, där den är nu, är vansinnig. Det första som ska ske på en station ska ju vara att släppa av passagerare och sen släppa på de nya.

De förändringar som Leander vill se är att avstigningsplatsen ska flyttas. Han menar att där rutorna för hämtning och lämning finns skulle vara den bästa lösningen för avstigande passagerare.

undefined
Dessa parkeringsrutor menar Nicklas Leander lurar bilförare att tro att man får stå där trots att det råder parkeringsförbud.

Ida Härnström är projektledare på Kinda kommun och jobbat med att ta fram Kisas nya station. Hon har inte märkt av något av kritiken förutom att en chaufför har nämnt att det är trångt vid något tillfälle.

På platsen som Nicklas Leander föreslår ska vara avstigningsplats menar Ida Härnström att det inte är tillgänglighetsanpassad eller byggt för att vara en avstigningsplats.

Finns det planer eller budget på att ändra dessa förslag?

– Nej, projektet är avslutat och slutbesiktningen är gjord. Vi har ingen budget för att göra något annat. Jag har inte fått till mig att detta skulle vara ett stort problem, säger hon.

David Erixson jobbar som presskontakt på Nobina, företaget som anställt Leander, bekräftar de klagomål som kommit. Främst rör det platsen där chaufförer vill släppa av passagerare. Förarna menar att trots parkeringsförbud står det ofta bilar i de rutor som är ditmålade. 

– Det blir en trängsel som ger onödiga risker för förare och passagerare. Kommunen får se till att personer följer de föreskrifter som finns, säger David Erixson. 

Nicklas Leander menar att han inte är ensam om att tycka att planeringen av stationen inte är bra ur en busschaufförs perspektiv.

– Vi kollegor pratar om det jättemycket. Det är krångligt att åka runt i spåren vid de två ”öarna”. Det går att backa för att komma runt men det är en säkerhetsgrej att inte backa. Stationsområdet har mycket folk och då är det olämpligt att backa. 

undefined
Det slits både på station och bussarna när utrymmet är trångt menar Nicklas Leander.
Nicklas Leander menar att han inte är ensam om att ha åsikter på Kisas station utan att det finns fler chaufförer som upplever problem.
Nicklas Leander menar att han inte är ensam om att ha åsikter på Kisas station utan att det finns fler chaufförer som upplever problem.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!