De vill bygga nytt - men vägrätten sätter stopp

Företagarna Andreas Holm och Anders Gustavsson vill bygga en ny tvätthall vid Frendo i Kisa. Nu vädjar de till kommunen att möjliggöra planerna - genom en förändrad detaljplan.

Företagarna Anders Gustavsson och Andreas Holm vill tillsammans byta ut den gamla tvätthallen vid Frendo och bygga en ny - men detaljplanen försvårar planerna.

Företagarna Anders Gustavsson och Andreas Holm vill tillsammans byta ut den gamla tvätthallen vid Frendo och bygga en ny - men detaljplanen försvårar planerna.

Foto: Dennis Petersson

Kisa2020-05-28 16:07

Med sig i projektet, som bollplank, har de Attraktionskraft Kisas Bruno Larsson. Tillsammans har de, i en skrivelse till såväl kommunstyrelsen (ks) som samhällsbyggnadsnämnden (sbn), beskrivit sina ambitioner och de förutsättningar som råder. Den slitna tvätthallen, som i dag ligger intill korsningen Östgötagatan/Enebygatan, omfattas av en detaljplan från år 1963. I detaljplanen beskrivs en vägrätt, tillhörande Trafikverket, som löper över området. Enligt trion är myndigheten inte längre intresserad av att ta sträckningen i anspråk.

– Senast, när vi pratade med Trafikverket, fick vi det beskedet. Om man då suddar ut vägrätten underlättas situationen och kommunen äger bollen till 100 procent. Då tycker vi att det borde vara ett ganska enkelt ärende att riva den här byggnaden för att bygga en ny, förklarar Bruno Larsson.

undefined
Bruno Larsson menar också att hela stråket från Frendokorset till Ödängsområdet borde tas med i frågan om tvätthallen - som ett helhetsgrepp.

I skrivelsen väver de också in den tänkta gång- och cykelvägen mellan Frendokorset och Ödäng och lyfter fram vikten av att området i sin helhet utvecklas. För företagarduon Holm och Gustavsson, som driver Frendo-butiken respektive Eltjänst, behövs ett klartecken från kommunen kring marken och dess nyttjande innan de kan planera en eventuell tvätthall fullt ut. Enligt dem är den nuvarande byggnaden en "skamfläck" för Kisa.

– Det är inget fint som det ser ut i dag och den blir knappast fräschare med tiden. Som det är nu nyttjar jag byggnaden trots att den ligger utanför min tomtgräns och redan när jag köpte Frendo-tomten för elva år sedan var ett klargörande på gång. Nu vill vi definitivt att det ska bli klart så snart som möjligt, konstaterar Holm.

undefined
Enligt trion som skrivit till kommunen är den nuvarande tvätthallen en "skamfläck" för Kisa.

Enligt kommunens plan- och byggchef Maria Hedberg är trions önskan under behandling.

– Det har kommit in en fråga och vi håller på att titta på vilka förutsättningar som egentligen finns. Jag kan inte redogöra för någon tidsaspekt men så fort det finns något att ta ställning till kommer det att behandlas av sbn, förklarar hon.

Kommunstyrelsens ordförande Conny Forsberg (S), som tagit del av skrivelsen, är positiv till utvecklingsplanerna.

– Problemet här är ju vägreservatet men det bör vi nog titta på nu - om det verkligen behövs, säger han och avslutar:

– Jag tycker att vi ska behandla den här frågan så skyndsamt som möjligt. Det viktiga är väl egentligen att de kommer in med en formell förfrågan om att köpa loss marken av oss.

Tillsammans med Attraktionskraft Kisas Bruno Larsson har företagarna kontaktat kommunen och bett dem förändra detaljplanen och reda ut läget kring marken.
Tillsammans med Attraktionskraft Kisas Bruno Larsson har företagarna kontaktat kommunen och bett dem förändra detaljplanen och reda ut läget kring marken.
Karta: Frendo Kisa
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!