Kuratorn om nätkonflikterna: "Har en annan förståelse"

Beatrice Borg Eriksson, här tillsammans med fritidsledaren Tobias Siverholm, ser ett förbättrat läge på Värgårdsskolan när det kommer till de nätrelaterade konflikterna.
Beatrice Borg Eriksson, här tillsammans med fritidsledaren Tobias Siverholm, ser ett förbättrat läge på Värgårdsskolan när det kommer till de nätrelaterade konflikterna.

I våras gick personalen på Värgårdsskolan i Kisa ut och slog larm om eskalerande problem med nätrelaterade konflikter. Nu, i början av ett nytt läsår, har läget förbättrats.

Kisa 21 oktober 2021 19:42

– Det händer såklart en hel del på nätet fortfarande som kommer in i skolans värld, det kommer vi nog alltid att få leva med, men incidenterna är inte alls lika många i dag som för ett år sedan. Vi har inte tvingats att göra några nya polisanmälningar, förklarar kuratorn Beatrice Borg Eriksson.

undefined
Det var i våras som Tobias Siverholm och Beatrice Borg Eriksson slog larm om problematiken. "Jag hoppas att det har fått en effekt", konstaterar Borg Eriksson.

Tillsammans med fritidsledaren Tobias Siverholm slog hon larm, i ett brev till vårdnadshavare, om att elevernas konflikter på framförallt sociala medier hade blivit både fler och grövre. Ett antal konflikter hade renderat i polisiära utredningar och rörde uteslutande så kallade exposekonton där mer eller mindre lättklädda bilder spreds utan tillåtelse – och till en större mängd personer.

Sedan dess har personal utbildats, vårdnadshavare har bjudits in till föreläsningar om ungas nätvanor och ett nytt utbildningsmaterial har implementerats i alla årskurser, från förskoleklass till årskurs nio.

undefined
"Så länge vi har sociala medier måste vi ge våra barn och unga verktyg att hantera det. För det är ju också en stor tillgång", konstaterar fritidsgårdschefen Märit Björk.

Är det detta som har fått en effekt redan nu?

– Jag hoppas det. De här åtgärderna, och att vi gick ut i media, har nog gjort att man har pratat mer om det här i skolan men också i hemmet. Eleverna själva har fått en helt annan förståelse kring att de här handlingarna faktiskt är olagliga och deras vårdnadshavare har kanske fått upp ögonen för något de inte var medvetna om innan, svarar Borg Eriksson och fortsätter:

– Händelserna, framförallt när det gäller spridandet av bilder, är betydligt färre på skolan i dag än de var för ett år sedan.

Även Martin Hedberg, polisens förundersökningsledare, har noterat det förbättrade läget.

– Mig veterligen har vi inte, sedan våren, fått några nya anmälningar kopplade till skolan, berättar han.

undefined
Under hösten kommer det nya utbildningsmaterialet "Lajka" att implementeras i Kindas skolor, från förskoleklass till årskurs nio.

Utbildningsmaterialet som eleverna, från och med det här läsåret, kommer att stöta på heter "Lajka" och är framtaget av Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias stiftelse. Märit Björk, fritidsgårdschef, berättar mer:

– Vår tanke är att det här materialet ska vara ett minimum och utgöra en gemensam kunskapsbas som alla våra elever får med sig ända upp i högstadiet. Vi ser det här på lång sikt och kommer att utvärdera materialet efter hand.

– Målet är att alla våra enheter ska komma igång med materialet under hösten men jag kan inte svara för hur långt man har kommit. Vi har utsett en kontaktperson på varje skola som tillsammans med rektorn ansvarar för att driva på arbetet, fortsätter Björk.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa