Efter tvist: Kindabo nekas full ersättning för läcka

En Kindabo nekas full ersättning från försäkringsbolaget efter att en vattenläcka i huset.
En Kindabo nekas full ersättning från försäkringsbolaget efter att en vattenläcka i huset.

En vattenskada i badrummet kostade en Kindabo över 40 000 kronor - utgifter han ville få tillbaka på försäkringen. Allmänna reklamationsnämnden säger dock nej till hans begäran.

Kisa 3 oktober 2020 22:00

"I händelse av tvist om skadans storlek har försäkringstagaren bevisbördan för att en skada ska värderas till ett högre belopp än försäkringsbolaget medgett. Han har inte bevisat det och hans krav ska avslås", konstaterar ARN.

I början av 2019 drabbades en Kindabo av en vattenläcka. Ett rör i ett mellanbjälkslag hade gått sönder så att vatten rann ner till våningen under. Skadan reparerades och försäkringsbolaget kopplades in men gick bara med på att ersätta delar av kostnaderna - skadan hade enligt dem kunnat åtgärdas på ett enklare sätt. Nu har ARN gett försäkringsbolaget rätt på grund av bristande bevisunderlag.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa