Otjänligt vatten i sjö – troligen på grund av fågelbajs

Badplatsen på Värgårds udde är ett populärt ställe att bada på. Men inte nu längre när Kinda kommun har gått ut med att vattnet är otjänligt.

Kommunen avråder att bada vid badplatsen på Värgårds udde.

Kommunen avråder att bada vid badplatsen på Värgårds udde.

Foto: Märta Svensson

Kisa2023-08-08 17:00

Den 31 juli provades vattnet av Havs- och vattenmyndigheten och då var vattnet tjänligt men med en anmärkning av hög bakteriehalt. Det innebär att halten bakterier är höjd men man kan fortfarande bada där. 7 augusti testades vattnet igen och då gick myndigheten ut med att vattnet var otjänligt, något som kommunen annonserade på Facebook och på sin hemsida. Provet som togs visade på mycket höga halter av intestinala enterokocker. 

– Vi vet inte vad som har hänt direkt. Provtagningen visar att det är för mycket intestinala enterokocker, säger Yngve Blomberg, chef för miljöavdelningen på Kinda kommun. 

En trolig orsak enligt Blomberg är den kraftiga nederbörden som har skett den senaste tiden. 

– Det kan ha spolas ner fågelskit och annat från omgivningen. Det går många gäss på badstranden. 

Är det farligt för de som har badat vid badplatsen?

– Nej, det är ingen fara. Risken är att småbarn kan ha fått in vatten i munnen och svalt det. Bakterierna går inte genom huden. Får man en kallsup skulle det kunna orsaka magproblem.

I otjänligt vatten finns risken att även andra mikroorganismer trivs som kan göra badande personer som får i vatten i munnen blir sjuka. 

Intestinala enterokocker är inget som normalt ska finnas i badvatten och kommer från fekal påverkan från människor och djur. Ofta kommer det från avlopp eller fågelbajs. 

Nya prover ska tas som kommer att visa om vattnet är tjänligt eller inte senare under veckan. 

Hur hela Kisasjön ser ut vet inte kommunen då provet enbart testades vid kommunens badplats.
Hur hela Kisasjön ser ut vet inte kommunen då provet enbart testades vid kommunens badplats.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!