Gymnastiksalen delas på mitten

För att flytta Kinda lärcentrum till gamla Stjärneboskolan behöver lokalerna anpassas. En investering som skulle kosta kommunen 11 000 000 kronor.

Den gamla Stjärneboskolan står i dagsläget i princip tom. För att Kinda Lärcentrum ska kunna flytta in krävs bland annat tillgänglighetsanpassningar.

Den gamla Stjärneboskolan står i dagsläget i princip tom. För att Kinda Lärcentrum ska kunna flytta in krävs bland annat tillgänglighetsanpassningar.

Foto: Dennis Petersson

Kisa2019-03-01 10:59

– Tanken är att vi ska få ihop verksamheterna på Kinda lärcentrum och arbetsmarknads- och integrationsenheten, inte bara lägga dem närmare varandra. De jobbar redan i dagsläget mycket med samma målgrupper och flytten skulle leda till flera samordningsvinster, förklarar Sara Frank, kvalitetsansvarig på bildningsförvaltningen.

Det nuvarande avtalet som kommunen har med fastighetsbolaget Regenten löper till och med januari 2021. Först då kan Kinda lärcentrum packa ihop sin verksamhet på Storgatan i Kisa och köra flyttlasset en knapp kilometer norrut, till de tomma, kommunala, lokalerna på gamla Stjärneboskolan. Men innan detta kan bli verklighet behöver verksamhetens nya lokaler genomgå omfattande ombyggnationer.

– Vår fastighetsavdelning tillsammans med ekonomerna har räknat på vad en sådan investering skulle kosta. Utifrån det underlaget ber vi kommunfullmäktige att fatta beslut om cirka 11 000 000 kronor i investeringsbudgeten för 2020, berättar Sara Frank och fortsätter:

– Det innebär att man behöver bygga om den gamla skolan, göra om vissa salar till kontor och tillgänglighetsanpassa lokalerna. Det kommer bland annat att gå åt en eller två hissar.

En annan stor förändring är att den nuvarande gymnastiksalen skulle delas på mitten och göras om till en över- och undervåning. Detta innebär att taket i den nuvarande hallen sänks och gymnastiksalen görs om till en så kallad aktivitetshall, något bildningsnämndens vice ordförande Ulf Johansson (S) tror får begränsade konsekvenser för de som nyttjar hallen.

– Visst begränsar det användningsområdet litegrann men gymnastiksalen används så lite i dag så de som använder salen i dagsläget kommer att kunna fortsätta att göra det. Om man behöver högre tak kan man använda sig av Bäckskolans och Värgårdsskolans idrottshallar, säger han.

Idrottsläraren Marie Andersson, som också är instruktör hos Korpen i Kinda, är en av de personer som använder gymnastiksalen på Stjärneboskolan.

– Jag tycker inte att man ska förstöra en så bra idrottshall. Vi som använder den trivs där och har gott om syre i lokalen. Efter ombyggnationen kommer det ju att bli som ett vanligt rum, men man vill ju ha lite "space". Jag tänker på de som spelar badminton efter mig, var ska de hålla hus?, frågar hon sig.

Tanken är att byggnationen ska kunna påbörjas under nästa år och enligt bildningsförvaltningen skulle investeringen ge kommunen en kostnadsminskning på cirka 500 000 kronor per år.

För att flytta Kinda Lärcentrum till gamla Stjärneboskolan krävs ombyggnationer för 11 miljoner kronor meddelar Sara Frank, kvalitetsansvarig på bildningsförvaltningen.
För att flytta Kinda Lärcentrum till gamla Stjärneboskolan krävs ombyggnationer för 11 miljoner kronor meddelar Sara Frank, kvalitetsansvarig på bildningsförvaltningen.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!