Nya gasanläggningen igång vid pappersbruket

Bygget är klart och gasen har börjat produceras i Meva energys anläggning i Kisa. Just nu testas gasen, för att senare kunna börja levereras till Sofidels pappersbruk.

"Även om anläggningen är färdigbyggd nu för kommersiella leveranser så vet vi om att vi kommer att fortsätta investera i anläggningen", säger Niclas Davidsson. Successivt kommer man att justera produktionen för att öka mängden producerad gas och biokol per enhet trä.

"Även om anläggningen är färdigbyggd nu för kommersiella leveranser så vet vi om att vi kommer att fortsätta investera i anläggningen", säger Niclas Davidsson. Successivt kommer man att justera produktionen för att öka mängden producerad gas och biokol per enhet trä.

Foto: Jan Novotny

Kisa2023-06-09 17:00

Bygget av anläggningen påbörjades förra sommaren. Enkelt uttryckt förgasas här trä till en sorts biogas, så kallad biosyngas. Syntetisk gas tillverkad från biomassa, med andra ord. Resterna som inte förgasas i processen görs till biokol, som kan användas för exempelvis ståltillverkning eller för att göra jordbruksmark bördigare. Byggprocessen har gått smidigt, menar Niclas Davidsson, vd på Meva.

– Att kombinera etablerandet av en sån här anläggning med att samtidigt ha en stor grupp nyanställda individer är nog en utmaning för alla. Men jag är otroligt glad över hur vi har lyckats med det och jag är jättestolt över personalen som vi har på plats här.

Innan gasen kan börja levereras till Sofidel och ersätta den fossila gasol som används där idag för att torka pappret behöver en del tester genomföras.

undefined
I kontrollrummet håller driftoperatörerna koll på sådant temperaturer i reaktorn och vattennivåerna i kylsystemet. De nya driftoperatörerna skolas nu in i sina roller – sammanlagt 14 medarbetare har anställts för att jobba på plats i Kisa.

– Vi har inte specificerat exakt när vi kommer att kunna börja leverera gasen till Sofidel än, men det kommer att ske inom de närmsta månaderna.

Hur mycket energi som ges per volymenhet gas, hur ren gasen är från sotpartiklar, och själva maskinernas prestanda under processens gång är alla saker som håller på att testas just nu.

Naturvårdsverket bidrog via sitt program "Klimatklivet" med 41 miljoner kronor till uppförandet av anläggningen, vilket då uppskattades utgöra 50 procent av de totala kostnaderna. Även om Davidsson menar att deras anläggningen vid Sofidels fabrik kommer att gå plus, så går företaget ännu inte med vinst.

undefined
Produktionen av biosyngas bygger på tillgången till biomassa. Meva har dessutom en policy som säger att denna måste vara hållbart producerad. "Det finns ju kraftvärmeverk i Storbritannien som importerar biomassa från Sydamerika som inte alls är hållbar", säger Niclas Davidsson.

– Vi är ju ett tekniskt utvecklingsföretag. Då går det till så för den typen av bolag som vi är att man satsar mycket pengar initialt.

– 2023 kommer att vara ett år som präglas av kostnaderna för den här investeringen för oss, men det kommer också vara ett år då vi börjar generera ett intäktsflöde ifrån leverans till Sofidel och biokolskunderna.

Anläggningen i Kisa innebär en skjuts för möjligheterna till expansion och Niclas Davidsson ser ljust på framtiden.  Ändå finns en viss oro inför politiska beslut som kan gynna vissa "gröna teknologier" före andra, framförallt på EU-nivå.

– Det finns en stor risk att man lägger alltför många ägg i samma korg när man pratar energipolitik, menar Davidsson.

Helt utestängda från EU-stöd är de dock inte. Nästa projekt som väntar bolaget är delfinansierat av EU – byggandet av en anläggning åt Ikea i polska Poznań i början på nästa år.

En titt in i anläggningen. Schemat för driftsoperatörerna som ska jobba här går ut på att man är två personer per skift, där skiften går i cykler om fem.
En titt in i anläggningen. Schemat för driftsoperatörerna som ska jobba här går ut på att man är två personer per skift, där skiften går i cykler om fem.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!