Det är hemligheten bakom förskolans succé

Vårnadshavarna till barnen på Himlabacken är väldigt nöjda. Det visar svaren på en enkät som skickats till vårdnadshavare på Kindas förskolor, både de privata och de kommunala.

Malin Casell har jobbat på Himlabacken sedan 2013. Här klipper hon tillsammans med Amelia Holm Ljung och Vilma Axelsén, båda 5 år, ut de hästansikten de har färglagt.

Malin Casell har jobbat på Himlabacken sedan 2013. Här klipper hon tillsammans med Amelia Holm Ljung och Vilma Axelsén, båda 5 år, ut de hästansikten de har färglagt.

Foto: Sofia Wiman

Kisa2024-02-02 18:00

– Det är jättekul! Det här var tredje året vi gjorde enkäten, och vi har faktiskt legat bra alla de åren. Det är jättebra både för oss och för förvaltningen att kunna se och jämföra siffrorna över åren, säger Maria Gunnarsson som har varit rektor på förskolan sedan den öppnade i Kisa för 11 år sedan. 

undefined
Maria Gunnarsson är rektor på Himlabacken, och har varit med sen förskolan startade för elva år sedan.

Svarsfrekvensen på enkäten låg på 95 procent. Nära 90 procent av vårdnadshavarna är nöjda med förskolan som helhet. Maria Gunnarsson tror att det beror på att Himlabacken arbetar utifrån barnens intressen. Hon vill också lyfta fram personalen på förskolan som hon menar är engagerad och ambitiös.

Anna Bergstrand är en av dem. Hon har jobbat på Himlabacken i tre år. Innan dess jobbade hon på en kommunal förskola men ville prova något nytt.

undefined
Anna Bergstrand har jobbat på Himlabacken i tre år. Här målar hon med Melker Lindberg, Björn Engdahl och Cevin Sandell.

– Vi har stor frihet och mycket att säga till om. Vi har ett gemensamt tänk och grundstrukturen är likadan på alla avdelningarna. 

Lisette Fernström och Malin Casell sitter med en grupp barn som färglägger hästansikten. De är mallar för hur käpphästarna som barnen "rider ut på" när det är dags för avslutning ska se ut. 

undefined
Lisette Fernström har jobbat på Himlabacken sedan 2019. "Vi jobbar med hästar nu, till avslutningsdagen gör alla barnen en egen käpphäst", berättar hon. Vilma Axelsén, 5 år, är i full färd med att färglägga sitt hästansikte.

– Vår styrka är att vi mixar olika lärstilar, och att vi hittar kunskap hos varandra och hos vårdnadshavare, säger Lisette Fernström.

undefined
Malin Casell har jobbat på Himlabacken sedan 2013. Här klipper hon tillsammans med Amelia Holm Ljung och Vilma Axelsén, båda 5 år, ut de hästansikten de har färglagt.

– Vi är här för barnens skull. Vi försöker jobba med det som barnen är intresserade av, utöver det som lagar och regler säger att vi måste jobba med, säger Maria Gunnarsson. 

undefined
Elsa Karlsson är förskollärare på Himlabacken sedan två och ett halvt år tillbaks. Här ljudar hon och Alicia Jansson bokstaven "A".

Himlabacken jobbar utefter konceptet "det kompetenta barnet" som innebär att barnen får göra mycket själva, med stöd av personalen. Det kan handla om sådant som att klä på sig själv och hjälpa till med olika saker.

undefined
Leksakerna på Himlabacken är pedagogiskt utformade. "Barnen använder alla sinnen när de leker. Här handlar det till exempel om färg, form och känsel", berättar Maria Gunnarsson som är rektor.

– Det ger självförtroende, säger Maria Gunnarsson.

 Att jobba med demokrati ingår i förskolans uppdrag, enligt Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet.

– Här får barnen ofta rösta. Det kan handla till exempel om vart vi ska gå på utflykt, vilken bok vi ska läsa, vilka pussel vi ska köpa in. Då kan vi också förklara hur demokrati fungerar, lite djupare.

En annan del som är viktig för Himlabacken är barnens språkutveckling. Det blir mycket läsning och sång, och förskolan har ett nära samarbete med biblioteket.

undefined
Alicia Jansson fyller snart fyra år och har precis skrivit sitt namn på en lapp.

– Inte bara är vi på biblioteket varje vecka, biblioteket gör också mycket aktiviteter för barnen, säger Maria Gunnarsson.

Förskolan är inspirerad av den pedagogiska filosofin "Reggio Emilia". Den handlar mycket om förhållningssätt, estetik, och om att lärmiljön ska vara anpassad efter barnen. 

undefined
Övre Himlabackens förskola var tidigare Pingstkyrkans och Barnens kyrkas lokaler. Det syns också inne i förskolan där himlen är ett tydligt tema.

– Utmaningen kan vara om barnen är jätteintresserade av insekter, till exempel. Hur kan vi arbeta med insekter inom olika områden som matematik, språk, skapande? Ibland får man tänka till. Generellt är ju utmaningen på alla förskolor i hela Sverige stora barngrupper och lång vistelsetid. Vi försöker lösa det genom att dela in barnen i mindre grupper.

undefined
Prinsessan "Himla" är förskolans maskot. I dagarna fyllde hon elva år. "När vi flyttade hit satt det ett kors där, och det såg så tomt ut när det togs ner. Då kom vi på Himla", berättar Marie Gunnarsson.

Just nu går det totalt 82 barn på Himlabacken, uppdelat på fyra avdelningar och två fastigheter. Det finns 20 pedagoger, men alla jobbar inte heltid. Det finns också en "matpedagog" som lagar maten på plats. Det tror Maria Gunnarsson också bidrar till att vårdnadshavarna är nöjda. 

– Enkäten är en viktig del i vårt utvecklingsarbete. Vi går noga igenom resultatet för att se vad som vi gör bra och vad vi behöver utveckla. Vi är väldigt tacksamma att vårdnadshavarna tar sig tid att besvara enkäten.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!