Kisaföretag bakom ny teknisk lösning

Ett sårförband som på egen hand visar när det ska bytas ut. Idén kommer från Kisaföretaget Absorbest som efter ett mångårigt arbete nu ska inta marknaden med sin nya produkt.

Jenny Sandh och Jenny Rönningen, utvecklingschef respektive marknadschef på Kisaföretaget Absorbest, visar upp det nya sårförbandet.

Jenny Sandh och Jenny Rönningen, utvecklingschef respektive marknadschef på Kisaföretaget Absorbest, visar upp det nya sårförbandet.

Foto: Dennis Petersson

Kisa2020-01-21 06:00

– Det känns fantastiskt att vi äntligen har kommit till det här stadiet. När man gör en omvärldsanalys märks det att allt fler aktörer försöker tänka till och hitta smarta lösningar, inte minst inom vården, så det känns som att den här satsningen ligger helt rätt i tiden, menar utvecklingschefen Jenny Sandh och marknadschefen Jenny Rönningen.

Vi slår oss ned i ett konferensrum döpt efter en av personerna bakom Absorbest, Rolf Rovaniemi. Tillsammans med Torbjörn Hansen grundade han företaget för 23 år sedan och än i dag ligger verksamheten, tillika huvudkontoret, strax intill Kisasjön på industriområdet Karleby. Under de första åren låg fokus på livsmedelsbranschen och en absorberande matta för fisktransporter, men sedan dess har verksamheten utvidgats, framförallt med produkter utvecklade för vården.

– Vi har haft en positiv utveckling hela tiden. Under 2018 var omsättningen cirka 70 miljoner kronor och under förra året ökade den med drygt 13 procent. För att det ska fortsätta tror vi att en nyckel är ett bra samarbete, både inom företaget, men också med andra aktörer, förklarar Rönningen.

Det är just ett samarbete som har lagt grund för deras nya produkt. Tillsammans med det Norrköpingsbaserade forskningsinstitutet Rise Acreo har de utvecklat ett sårförband som med hjälp av en sensor signalerar när det är dags att bytas ut. Målet är bland annat att underlätta för vårdpersonal.

– Om man är van vid ett förband som inte håller inne vätskan ordentligt tenderar man att byta ut det för ofta, och varje gång det sker störs läkningsprocessen. Den här produkten ger en trygghet att låta förbandet vara tills det verkligen är dags, förklarar Sandh och Rönningen fortsätter:

– I dag är det cirka 50 000 personer som har bensår i Sverige och det är ett resurskrävande område för sjukvården. Med den här typen av lösning tror vi att material och arbetstimmar kan sparas in.

Konkurrerar den inte med era övriga produkter?

– Även om ett färre antal produkter kommer att användas kanske fler aktörer kan se ett mervärde. Jag ser den snarare som ett sätt att bredda vårt utbud, svarar Sandh.

Finns verkligen efterfrågan?

– När vi är ute och pratar om våra produkter inhämtar vi också kunskap om utmaningarna inom vården, så vi tror att det finns en bra plats och ett stort behov för den här lösningen, avslutar Rönningen.

"Tror att material och arbetstimmar kan sparas in", konstaterar Jenny Rönningen om den nya lösningen.
"Tror att material och arbetstimmar kan sparas in", konstaterar Jenny Rönningen om den nya lösningen.
Karta: Absorbest AB
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!