Kommunen höjer säkerheten – vattentornet inget undantag

Vattentornets tak bjuder på en magnifik utsikt över Kisa. Byggnaden, som har stått på platsen sedan 1940-talet, rymmer verksamhet som skulle kunna vara ett utsatt mål vid en attack. Kommunen har nu ökat sin vaksamhet.

Det oroliga världsläget kräver att kommunen trappar upp sin vaksamhet kring samhällsviktig verksamhet. Här är vattentornet och vattenförsörjningen bra exempel. "Vår branschorganisation Svenskt vatten har också en bevakning på allt som händer internationellt och i Sverige" säger Håkan Eng.

Det oroliga världsläget kräver att kommunen trappar upp sin vaksamhet kring samhällsviktig verksamhet. Här är vattentornet och vattenförsörjningen bra exempel. "Vår branschorganisation Svenskt vatten har också en bevakning på allt som händer internationellt och i Sverige" säger Håkan Eng.

Foto: Emelie Wiman-Lindqvist

Kisa2023-09-19 05:30

160 meter över havet. Bara en betongplatta skiljer kommunens VA-chef Håkan Eng från den gigantiska bassängen som rymmer 500 000 liter vatten. Byggnaden, som påminner om en rotunda, pryds av klotter och runtomkring växer gräset vildsint.

Inne i vattentornet finns mätutrustning och annat som klassas som känslig information.

undefined
Håkan Eng är VA-chef i Kinda kommun.
undefined
Utsikt över Kisa från Vattentornet.

Det är en av anledningarna till att vattentornet ses till ett par gånger i veckan. Det handlar framförallt om en ytlig besiktning, men Rysslands storskaliga invasion av Ukraina, liksom det oroliga världsläget överlag, har påverkat verksamheten. Det gäller kommunens verksamheter överlag, men i synnerhet verksamhet som till exempel vattenförsörjning.

– Man måste alltid tänka en vända till när det händer saker. Om det blir driftproblem eller så. Vad orsaken är. 

Ett litet samhälle som Kisa hamnar troligtvis inte på någon topplista för attentat, menar han. Därför har inga särskilda säkerhetsrutiner utöver de ordinarie tagits fram. Däremot krävs mer vaksamhet.

– Ser vi något som verkar lustigt så går vi ytterligare ett steg och försöker utreda vad det är.

Några sådana händelser har hittills inte förekommit.

undefined
Till vattentornets tak tar man sig via en spiraltrappa. Sista biten får man klättra på en stege. Hit äger inte obehöriga tillträde.
undefined
Det oroliga världsläget kräver att kommunen trappar upp sin vaksamhet kring samhällsviktig verksamhet. Här är vattentornet och vattenförsörjningen bra exempel. "Vår branschorganisation Svenskt vatten har också en bevakning på allt som händer internationellt och i Sverige" säger Håkan Eng.

Ett vattentorn har man för att skapa jämt tryck i vattenledningsnätet. När för mycket vatten pumpas ut från vattenverken går överskottet upp i vattentornet. Pumpas för lite vatten ut tas underskottet därifrån.

– Vattentornet är som en fjäder i systemet för att hålla trycket, säger Eng.

Han fortsätter:

– Sen är det en avbrottsreserv också. Det finns en stor volym vatten. Slutar vi pumpa ut vatten finns det ändå en stor volym kvar.

I Kinda kommun finns fyra vattentorn. Ett i Rimforsa, ett i Horn, ett i Björkfors och så ett i Kisa. 

undefined
Klimatförändringarna gör vattenförsörjningen till en het potatis. "Det är förutsägbart, väldigt lokalt", säger Håkan Eng. I Kinda har man hittills haft tillgång till vatten i grundvattentäkterna (det är ofta där det märks då det är mer känsligt). Vatten kan vara en utmaning i framtiden då till exempel skyfall drar med sig jord och annat från marken. Här är det framförallt ytvattentäkter som påverkas, men det kan reningen hantera.
undefined
Grundvattnet är ständigt under bevakning. Under sommarhalvåret sjunker det markant för att sedan successivt stiga när hösten gör entré och växtligheten går på sparlåga.

Framtiden har flera utmaningar i sitt sköte. Framförallt handlar det om förnyelsetakten på skötseln och expansionen av ledningsnät i marken. En annan nöt som kommer att bli svår att knäcka är tillsättningen av personal.

– Det blir svårare och svårare att hitta personal som vill jobba fysiskt med en spade i ett ledningsschakt. Men fysiska arbeten kommer att behövas även i framtiden.

Står vattentornet kvar om 100 år?

– Det tror jag absolut. Den här tekniken ändrar sig inte jättemycket. Vatten kommer vi alltid att behöva. Möjligtvis har vattentornet blivit större. Om Kisa växer kanske man behöver en större volym.

På Vattentornets tak befinner man sig runt 160 meter över havet.
På Vattentornets tak befinner man sig runt 160 meter över havet.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!