M vill höja kommunalskatten - "Måste vara realistiska"

"Vi är inget skattehöjarparti", konstaterar Kindamoderaten Christer Segerstéen. Trots allt vill partiet, i sitt budgetförslag för 2021, höja kommunalskatten med 50 öre.

Moderaternas Christer Segerstéen presenterar partiets budgetförslag för 2021. "Vi är inget skattehöjarparti", konstaterar oppositionsrådet.

Moderaternas Christer Segerstéen presenterar partiets budgetförslag för 2021. "Vi är inget skattehöjarparti", konstaterar oppositionsrådet.

Foto: Dennis Petersson

Kisa2020-09-24 14:00

När kommunfullmäktiges samtliga partier slog sig ned för en avslutade budgetdialog tidigare i veckan var det endast Moderaterna (M) som presenterade ett färdigt förslag. För att nå en budget i balans, och hantera nästa års ökade kostnader, ser partiet ett sparkrav på 23 240 000 kronor som nödvändigt. Genom effektiviseringar motsvarande en procent av den totala budgeten sparas 5,8 miljoner kronor. Genom minskade kostnader för upphandlingar och inköp minskas utgifterna med ytterligare 2,9 miljoner. Skattehöjningen på 50 öre, ja den ger en intäkt på 10 000 000 kronor.

– Vi har vridit och vänt på allt och konstaterar till slut att vi måste göra en liten skattehöjning. Vi måste helt enkelt vara realistiska - för skulle vi inte höja skatten med 50 öre skulle vi vara tvungna till nedskärningar av verksamheterna. Då kommer vi in på en helt annan nivå, konstaterar Segerstéen.

Hur skulle höjningen påverka medborgarna?

– Kommunalskatten drabbar alla lika, den statliga skatten är däremot progressiv. Därför måste man tänka sig för när man beslutar om en höjning. Innan man gör det måste man effektivisera och se hur man kan göra saker på ett smartare sätt.

M vill också sänka 2021-års budgeterade vinst från tre till två procent. Med det tas sparkravet i mål.

– Vi anser att vi ska skjuta på investeringen av en ny räddningsstation. Regionen har markerat klart och tydligt att ambulansverksamheten ska vara vid ett framtida vårdcentrum och då har vi ett nytt läge. Sedan vill vi i M söka medlemskap i Räddningstjänsten Östra Götaland - först efter ett sådant medlemskap vet vi hur en ny brandstation behöver se ut. Tack vare det ser vi det möjligt att minska resultatkravet.

undefined
Den 19:e oktober ska samtliga budgetförslag presenteras för kommunstyrelsen (ks), den 2:e november ska ks klubba igenom ett av dem. 16:e november avgör fullmäktige till slut budgeten.

I M:s budget ska effektiviseringarna under 2021 fördelas i förhållande till respektive nämnds storlek. Bildningsnämnden utgör 42,4 procent av Kindas totala budget - vilket gör att störst besparingar, 1,7 miljoner kronor, ska göras där.

Under 2020 var sparkravet 22 miljoner kronor. Går det att effektivisera mer?

– Det går att göra mer. Vi vill inte gå in och peka var varje krona ska tas, det är förvaltningschefernas uppgift, men vi ser att det är fullt möjligt, svarar Segerstéen.

M markerar också att de inte vill att kommunens öppna förskola ska läggas ned, något som diskuterats i budgetdialogen. Den 16:e november ska budget 2021 klubbas av fullmäktige.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!