Oroande ökningen - fler genar över tågspåren

Enligt Transdev, som opererar tåget Kustpilen, har antalet farliga spåröverträdelser ökat kraftigt i Kisa under 2020. Anledningen misstänks vara rivningen av stationsbyggnaderna.

Antalet farliga spåröverträdelser har enligt transportföretaget Transdev ökat kraftigt i Kisa.

Antalet farliga spåröverträdelser har enligt transportföretaget Transdev ökat kraftigt i Kisa.

Foto: Dennis Petersson/bildmontage

Kisa2021-01-12 05:00

"Det har blivit mer öppet - och det kanske inbjuder fler att gena över spåren", konstaterar säkerhetsoperatören Alexander Johansson. Nyligen uppmärksammade han nämligen Trafikverket och Kinda kommun på den uppkomna situationen. Från att ha varit i princip obefintligt med incidenter under 2019 anmälde Transdevs personal sju så kallade "obehöriga spårbeträdanden" vid Kisa station under det gångna året. Ett obehörigt spårbeträdande innebär att en person genar över järnvägen på annat ställe än den markerade övergången.

– När vi upptäcker en sån här ökning, som vi ser mycket allvarligt på, måste vi reagera. Det är en indikation på att något är fel och att det kan inträffa en personolycka med tragisk utgång, förklarar Johansson och fortsätter:

– Det finns stora risker med att gena över spåren. Det går inte att stanna med ett tåg särskilt snabbt.

undefined
Transdev som opererar tågen på Stångådalsbanan har under 2020 tagit emot sju anmälningar om "obehörigt spåröverträdande" från sin personal.

Transportföretaget Transdev misstänker att ökningen kan hänga samman med att kommunen rev stationshuset och det intilliggande godsmagasinet under sommaren. Ännu har ingen ny byggnation påbörjats.

– Innan kan man säga att byggnaderna blockerade vägen över spåren litegrann. Vi hoppas att Trafikverket, tillsammans med kommunen, kan genomföra åtgärder på de påtalade bristerna, konstaterar säkerhetsinspektören.

Vad vill ni se för åtgärder?

– Att man inhägnar området och leder resenärerna att gå på de övergångar som finns. Helst av allt skulle vi önska att det fanns skydd i form av bommar som hindrar gående att beträda spåren när tågen kommer.

Per-Erik Danielsson, projektledare för underhåll på Trafikverket, bekräftar att myndigheten nu inlett ett ärende.

– Det är egentligen vår planeringsenhet som ansvarar för de här sakerna men det här mejlet kom in till oss strax innan helgerna och sedan dess har det varit lite stiltje kan man säga, förklarar han och fortsätter:

– Det är givetvis ett problem som vi behöver titta närmare på, någon form av åtgärd kommer säkert att krävas, och då är väl stängsling en rimlig gissning. Vi får föra en dialog med kommunen.

undefined
I somras rev Kinda kommun stationshuset och det intilliggande godsmagasinet. "Borttagandet av byggnaderna bör snarare öka säkerheten", skriver kommunens planarkitekt Maria Hedberg i ett mejl.

Så här kommenterar kommunens plan- och byggchef Maria Hedberg, i ett mejl, den uppkomna situationen:

– Avseende rivning av byggnad intill järnväg så har kommunen inte tagit bort någon säkerhetsanordning. Byggnaden stod enligt Trafikverket i ett område som ska hållas byggnadsfritt av säkerhets- och underhållsskäl. 

Karta: Kisa station
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!