"Alla måste hjälpas åt om integrationen ska lyckas"

Efter två år har integrationsprojektet Lära för att lära på Kinda lärcentrum gått i hamn. Under tiden har svenskan tränats, digitala kunskaper slipats och de första stegen ut i arbetslivet tagits.

Aaza Mohamed och Liyagat Ghulami har båda deltagit i Lära för att lära. För dem har projektet varit ovärderligt. De går till Kinda lärcentrum fem dagar i veckan. De är stolta över att ha deltagit i projektet och över att ha lärt sig mer svenska.

Aaza Mohamed och Liyagat Ghulami har båda deltagit i Lära för att lära. För dem har projektet varit ovärderligt. De går till Kinda lärcentrum fem dagar i veckan. De är stolta över att ha deltagit i projektet och över att ha lärt sig mer svenska.

Foto: Emelie Wiman-Lindqvist

Kisa2023-01-30 11:00

Teamsamordnare Frida Lumme och rektor Marie Moberg tar emot i bankhuset på Kinda lärcentrum. Solen strömmar in genom fönstren och trots den bitande kylan luktar det vår i luften.

Men det är inte bara Kisa samhälle som vädrar vårluft denna frostbitna torsdagsmorgon i januari. Även för Kinda lärcentrum stundar nya tider.

undefined
Aaza Mohamed och Frida Lumme minns projektettiden som spännande och rolig, men nu blickar de framåt.
undefined
Aaza Mohamed och Liyagat Ghulami har båda deltagit i Lära för att lära. För dem har projektet varit ovärderligt. De går till Kinda lärcentrum fem dagar i veckan. De är stolta över att ha deltagit i projektet och över att ha lärt sig mer svenska.

Projektet Lära för att lära som medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), är slut och nu ska olika spår man testat under projektets gång implementeras i verksamheten.

– Målet med projektet var att korta etableringstiden för nyanlända så att de snabbare kunde komma i studier och arbete, säger Frida Lumme.

undefined
Frida Lumme har varit projektledare Lära för att Lära, men är nu Teamsamordnare på Kinda lärcentrum. Hon menar att projektet fallit väl ut: "SFI-eleverna har utvecklats snabbare. Vi har också haft externa utvärderare som gjort intervjuer med deltagarna och vi har fått väldigt positiva svar. Deltagarna har även närmat sig arbetslivet och vissa har fått anställning."

Målgruppen har varit tredjelandsmedborgare, alltså personer som lagligen är i Sverige, men som är medborgare i ett land utanför EU.

Mellan oktober 2020 och december 2022 har man jobbat med en rad olika språkutvecklande insatser, bland annat inom hälsa, samhällsorientering, språkpraktik och digital kompetens.

– Dagens samhälle kräver att vi kan hantera digitala verktyg. Att registrera sig hos Försäkringskassan är något man gör digitalt, säger Marie Moberg.

Att navigera i den digitala världen och inte vara rädd för den digitala tekniken är en viktig del när det kommer till integration, menar hon.

undefined
"Alla insatserna vi har gjort har varit forskningsgrundande", säger Marie Moberg. "Forskningen säger att situationsbunden språkinlärning är en framgångsfaktor. Detta kunde vi se genom våra insatser. Det är ett koncept vi inte ska släppa."

Träna svenska och närma sig arbetsmarknaden har varit projektets stora drivkraft.

– Vi vill vara kittet mellan individen och arbetslivet.

De berättar vidare om hur Lära för att lära arbetat med lokala jobbspår, som inneburit att deltagarna haft möjlighet att kombinera yrkessvenska med praktik inom vård och omsorg och näringsliv, i Kinda kommun.

undefined
Liyagat Ghulami kom till Kisa från Afghanistan för tre år sedan. När vi frågar om han vill någon annastans skrattar han: "Nej! Kisa är bra!"

Är det saker ni inte har möjlighet att fortsätta jobba med och inte kan ha kvar?

Frida och Marie skakar på huvudet.

Insatser och aktiviteter implementeras nu på ett eller annat sätt inom ordinarie arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning. 

Råd och stöd Kinda som varit en del av projektet kommer även införa vissa delar kring föräldrautbildning. 

Fokus kommer att ligga på digital kompetens, arbetslivskunskap och att slussa deltagare och elever vidare till studier och arbete.

undefined
Aaza Mohamed kommer från Sudan. Hon har bott i Kisa i drygt fyra år. På Kinda lärcentrum pluggar hon SFI.

– I projektet har vi utökat samverkan med näringsliv, civilsamhälle och förvaltningar, summerar Frida.

Hon fortsätter:

– Samverkan är oerhört viktigt för ett lyckat projekt. Vi måste alla hjälpas åt för integration i samhället.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!