Sårbar orkidé stoppar avverkning i Kinda-skog

Orkidén knärot är fridlyst i hela landet.
Orkidén knärot är fridlyst i hela landet.

En skogsägare i Kinda kommun förbjuds att avverka skog. Anledningen är att den sårbara orkidén knärot har hittats i det aktuella området.

Kisa 12 april 2023 17:00

Skogsägaren vände sig till Skogsstyrelsen i augusti förra året och anmälde en planerad föryngringsavverkning. Under utredningen framkom det att den fridlysta orkidén knärot växer i området. 

Knäroten är beroende av skoglig kontinuitet och riskerar, enligt Skogsstyrelsen, att försvinna om växtplatsen avverkas. Arten är rödlistad i kategorin sårbar och har haft en minskande trend under de senaste decennierna. 

Knäroten växer ytterst långsamt och är beroende av stabila förhållanden för nyetablering och vegetativ förökning. Rötterna ligger ytligt och torkar lätt ut om skogen avverkas. För att undvika att knärotens jordstammar exponeras för solljus och vind som torkar upp marken behövs ett skuggande trädskikt. 

För att kunna bevara populationen av knärot i det aktuella skogsområdet i Kinda kommun bedömer Skogsstyrelsen att det krävs att växtplatsen och en skyddszon på 50 meter lämnas orörda i samband med avverkningen. 

Skogsstyrelsens förbud mot avverkning har förenats med ett beslut om vite på 120 000 kronor. 

Alla Sveriges drygt 40 orkidéarter är fridlysta i hela landet. Enligt Naturvårdsverket är det förbjudet att plocka, samla in, skära av, dra upp med rötterna, gräva upp eller på annat sätt ta bort, skada eller förstöra exemplar av växterna i deras naturliga utbredningsområde i naturen. 

Förbudet gäller alla stadier i växternas biologiska cykel. Fridlysningen gäller i hela landet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa