Så säger arbetsgivarna om distansarbete

På tisdagen kom beskedet att de flesta av restriktionerna hävs i slutet av september. Vad innebär det för Kindas stora arbetsgivare? Vi har ställt frågan.

Roger Svensk, vd på Sofidel Sverige AB och Peter Utter, HR-chef på Kinda kommun.

Roger Svensk, vd på Sofidel Sverige AB och Peter Utter, HR-chef på Kinda kommun.

Foto: Dennis Petersson/Max Elofsson

Kisa2021-09-09 19:00

Den 29 september lyfts de flesta restriktionerna. En av dem är rekommendationen om att arbeta hemifrån.

Vi har pratat med några av Kindas stora arbetsgivare, för att höra hur de ser på framtiden.

På Sofidel Sverige AB i Kisa har en begränsad del av tjänstemannakåren jobbat hemifrån under ett och ett halvt års tid.

– De har sin återgång till arbete nu. Så vi ligger i linje med det som Folkhälsomyndigheten har rekommenderat, säger Roger Svensk, vd.

Enligt honom har de, utöver rekommendationerna om hemarbete, haft omfattande restriktioner. Mycket beror enligt honom på den italienska ägaren, som införde restriktioner tidigt i samband med det stora utbrottet av covid-19 i Italien.

– Vi skickade hem folk långt innan rekommendationerna kom i Sverige, säger han.

Roger Svensk beskriver det som att de haft en stor åtgärdsplan för att hindra smittspridning.

I det paketet ingår, förutom hemarbete, även användandet av munskydd och handskar för den personal som är på plats. Enda undantaget när masken får tas av är, enligt honom, om man sitter ensam på sitt kontor eller befinner sig i matsalen och ska äta sin mat. 

– Men när jag ska diska min matlåda, då ska masken på igen, säger han.

Den åtgärderna ligger kvar även efter att alla anställda gått tillbaka till arbetsplatsen.

– Vi kommer aldrig att få svar på om vi gjort rätt eller fel med våra åtgärder.

– Men vi har haft en begränsad smittspridning och kunnat hålla igång verksamheten.

På Kinda kommun håller man just nu på att arbeta fram en riktlinje för distansarbete, berättar Peter Utter, som är HR-chef.

– Sedan kommer den att processas i sedvanlig ordning. Så det är lite där vi står i dag, säger han och fortsätter:

– Men om man får gissa kommer möjligheterna att kunna jobba på distans att öka i förhållande till hur det var innan pandemin.

För Kinda, som är en kommun som många arbetspendlar till, kan det enligt honom även vara en fördel ur ett kompetensförsörjningsperspektiv.

– Det är ett sätt att göra oss attraktivare, säger han.

Hur många som arbetar hemifrån i dag kan han inte svara på. Däremot säger han att det även finns grupper av anställda som inte kan jobba på distans och som inte heller har kunnat gjort det under pandemin. Som exempel nämner han personal inom vård- och omsorg och skola.

– Det är framförallt kontorsarbetare som har kunnat jobba hemifrån, säger han.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!