Stenblock föll ner – nu säkras vägbanan

I våras föll ett stort stenblock ned över riksväg 23/34 söder om Kisa. Nu ska berget säkras upp i etapper och snart är den första åtgärden genomförd.

Mikael Ralphsson, arbetsledare vid Svevia i Kisa, meddelar att vägarbetet som pågått under de senaste veckorna förmodligen är färdigställt under onsdagen (25:e september).

Mikael Ralphsson, arbetsledare vid Svevia i Kisa, meddelar att vägarbetet som pågått under de senaste veckorna förmodligen är färdigställt under onsdagen (25:e september).

Foto: Dennis Petersson

Kisa2019-09-24 13:38

– Som en akut åtgärd byts nu det galvade räcket ut mot en starkare betongbarriär. Det ska förhindra fallande block från att rulla ut över vägbanan. Vi har också passat på att lägga ut en dräneringsslang och fylla diket med grus så att våra skyliftar kan stå stadigt i det framtida arbetet, samtidigt som ett körfält är öppet, förklarar Trafikverkets projektledare Nicklas Sundström.

Under de senaste veckorna har trafikljus varit uppsatta vid Gummetorpasjön söder om Kisa. Det var här som det uppskattningsvis ett ton tunga stenblocket lossnade från bergssluttningen och föll cirka 35 meter ner till marken för att sedan rulla över hela vägbanan.

– Vi tog ut en geolog till platsen som fick göra fältsyn. Hans bedömning är att blocket trycktes ut över bergskrönet genom hävning av rötter. 

– Granarna har alltså initierat raset när de stått och gungat i vinden, berättar Sundström.

Genom vidare inspektion kunde fler lösa stenblock hittas och nu har berget pekats ut som ett riskobjekt. Efter arbetet med betongbarriärerna kommer så kallad skrotning att inledas framöver. Då ska en vegetationsrensning genomföras på berget och lösa stenar ska plockas bort. Därefter kan beslut fattas om större stenblock ska nätas in eller borras fast. 

– Om monteringen går som det ska är allt klart under onsdagen. Det stora problemet har varit att få trafiken att hålla hastigheten förbi arbetsområdet, berättar Mikael Ralphsson, arbetsledare hos entreprenören Svevia.

Under tisdagen påbörjades monteringen av den 264 meter långa betongbarriären som ska förhindra fallande stenblock från att rulla ut över 23/34:an.
Under tisdagen påbörjades monteringen av den 264 meter långa betongbarriären som ska förhindra fallande stenblock från att rulla ut över 23/34:an.
Karta: Gummetorpasjön
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!