Vårdcentralens uppmaning: Sök vård som vanligt

I coronapandemins spår upplever vårdcentralen i Kisa att färre patienter söker "vanlig" vård. "Vi ser att det kan medföra risker", konstaterar distriktsläkaren Susanne Svärm.

"Sök vård som vanligt", uppmanar Susanne Svärm, distriktsläkare på vårdcentralen i Kisa.

"Sök vård som vanligt", uppmanar Susanne Svärm, distriktsläkare på vårdcentralen i Kisa.

Foto: Dennis Petersson

Kisa2020-05-14 22:00

Vid ambulansintaget, på motsatt sida av entrén, har verksamheten etablerat ett så kallat infektionsspår. Hit hänvisas alla de patienter som på olika sätt kan kopplas till covid-19 och inte är allvarligt sjuka. Ofta handlar det om fall där vårdpersonalen misstänker komplikationer till följd av coronaviruset eller där det behöver göras en undersökning för att utesluta andra sjukdomar. Ibland rör det sig även om läkarbedömningar i syfte att friskförklara personer.

– Likt många andra vårdcentraler har vi två separata spår, en för friska patienter och en för patienter med infektionssymtom. Har man symtom får man inte besöka vårdcentralen den vanliga vägen utan då får man kontakta oss och så bedömer vi om det behöver göras en undersökningen, förklarar distriktsläkaren tillika tillträdande verksamhetschef Susanne Svärm och fortsätter:

– De här besöken bokas in på eftermiddagarna, hela läkargruppen delar på ansvaret, och patienterna slussas in en i taget via bakvägen. På det här sättet menar vi att de andra patienterna, som söker för vanliga åkommor eller kommer på sina årskontroller, inte behöver vara rädda för att smittas.

undefined
Specialistläkaren Angelica Staff visar upp den skyddsutrustning som hon och hennes kollegor använder när de tar emot patienter med symtom.

Trots allt har vårdcentralen märkt av att många Kindabor själva avbokar eller skjuter upp sina besök på grund av viruspandemin. Med detta känner Svärm och hennes kollegor en stor oro.

– Vi tror att det kan bli ett problem. Normalt sett finns det ett behov av att söka vård för försämring i andra åkommor så som kroniska hjärt- och lungsjukdomar. Det vi undrar då är ju om patienterna mår bättre eller om de helt enkelt inte har sökt för det. Det värsta scenariot är att patienterna väntar för länge och är allvarligt sjuka när de väl kommer till oss.

En annan oro till följd av detta handlar om belastningen på vårdcentralen.

– Någon gång kommer ju ändå alla de här patienterna, som skjutit upp sina besök eller går hemma med symtom, att behöva komma till oss. Vi är också lite rädda för att det ska komma en andra våg i pandemin.

undefined
Vid ambulansintaget på vårdcentralen i Kisa har verksamheten inrättat ett så kallat infektionsspår.

Även om hon hade väntat sig ett större antal patienter är Svärm nöjd med hur vårdcentralen hanterat coronaviruset.

– I såna här situationer, när man ställs inför en yttre gemensam fiende, tycker jag man märker hur duktiga vi är på att mobilisera krafter, göra snabba omprioriteringar och fokusera på det som är viktigt. Det känner jag mig stolt och glad över.

Receptionen på vårdcentralen har försetts med plexiglas till följd av coronaviruset.
Receptionen på vårdcentralen har försetts med plexiglas till följd av coronaviruset.
Karta: Kisa vårdcentral
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!