– Det är en ungdomlig klubb som fyller 70 år. Själv har jag varit medlem i två år, säger Kisaklubbens president Christer Segersteén.

Rotaryrörelsen startade 1905 i Chicago av advokat Paul Harris och 44 år senare, 1949, bildades Kisa Rotaryklubb som blev den 7188:e i ordningen.

– Rotarys inriktning är humanitär service, uppmuntran till hög etisk standard inom alla yrken och att hjälpa till att skapa god och fred i världen, säger Christer Segersteén.

Artikelbild

| Chrsiter Segersteén, Pär Kronström och Folke Nyblom firar 70 år med Kisa Rotaryklubb

För att få starta en Rotaryklubb var man tvungen att vara 15 medlemmar.

– Efter att man haft ett andra möte i januari 1949 på Kisa Hotell var detta krav uppfyllt och många av ortens prominenta herrar tecknade medlemskap, säger Pär Kronström.

Klubbens första charterpresident var Kurt V:son Sandberg och den 12 juni 1949 hölls charterfesten med Linköpings Rotaryklubb som charterklubb.

År 1995 fick klubben sina två första kvinnliga medlemma, Gunilla Thurfjell och Mona S:t Cyr, som båda sedermera blev guvernörer. I dag har klubben 33 medlemmar, varav nästan en tredjedel är kvinnor, och två är hedersmedlemmar, Gerda Antti och Bengt Ziegen.

Artikelbild

| Folke Nyblom, Christer Segerseén och Pär Klromnström, tre av 33 medlemmar i klubben

– Vi är en livaktig liten klubb som träffas varje tisdags kväll på hembygdsgården i Kisa, det har vi gjort sedan 1970-talet. Under kvällen har vi intressanta föredrag och på dessa är det hög nivå, vilket har imponerat på mig, säger Christer Segersteén.

En stor del av Kisa Rotaryklubbs verksamhet består av att samla in pengar till välgörande ändamål.

Artikelbild

| President Christer Segersteén

– Vi samlar årligen in mellan 60 000 och 70 000 kronor. Sedan 1978 säljer vi december skänkta julgranar. Vi arrangerar en konsert varje vår och så får vi in meddel på våra medlemsavgifter. Detta tillsammans finansierar vår stödjande verksamhet, säger Christer Segersteén.

Vårens konsert blir den 6 april då Elin Bemark med musiker framför egna låtar i country-stil, äldre countrymusik och material ur musikalen Sound of Music, i vilken hon hade huvudrollen Maria på Kulturverkstaden i Österbymo. Platsen för konserten är Kisa kyrka.

Artikelbild

De pengar som klubben samlar in delas upp i olika projekt som till exempelvis Polioplus och schelterboxar.

På lokal nivå skänker man pengar till fritidsgårdens verksamhet som valborgsresan och "Sommarnatta".

– VI har även ett uppmuntringspris som går till någon lokalt. Det är 5 000 kronor ur Gustaf Sundströms premiefond som delas ut, säger Folke Nyblom.

Klubben firar sina 70 år i Vagnboa, Hargs gård, utanför Kisa. Då kommer klubbens två äldsta medlemmar Lars Gunnarsson och Folke Nyblom, medlemmar från 1962 respektive 1963 att prata om klubbens historia.