Klart: Skatten höjs med 60 öre

Under måndagskvällen beslutades det i Ydre kommunfullmäktige om att höja skatten med 60 öre.

30 oktober 2019 14:30

För ungefär två veckor sedan kom beskedet att kommunstyrelsen ville höja kommunalskatten för invånarna i Ydre med 60 öre per intjänad hundralapp. Då var kommunstyrelsens ordförande Sven-Inge Karlsson (C) tydlig med att det är en ordentlig höjning som kommer att märkas för Ydreborna.

När kommunfullmäktige sammanträdde under måndagskvällen var budgeten för 2020-2023 en av de största punkterna på ärendelistan. Kommunens ekonomichef Jonas Arpzell inledde med att berätta om det ekonomiska läget för kommunen och att de räknar med ett minusresultat om 100 000 kronor vid årsskiftet.

– Budgeten börjar gälla efter årsskiftet och då har vi året på oss göra vissa förändringar i verksamheterna för att nå våra mål, säger Sven-Inge Karlsson.

Kommunen hade räknat med att det skulle bli ett överskott i år, men i stället blev det en negativ budgetavvikelse på 3,9 miljoner kronor. Tekniska förvaltningen är ett exempel där utgifterna har varit större än vad man hade räknat med, men samtidigt konstaterar Jonas Arpzell att läget kunde varit mycket värre. Detta eftersom det har kommit in elva miljoner kronor mer än förväntat. Det har varit en stor anledning till att budgeten kunnat balanserats upp så att de bara går minus 100 000 kronor.

När det var dags att ta beslutet var det ingen större diskussion som föregick, utan de flesta var överens om att det är en nödvändigt skattehöjning.

– Alla var väldigt eniga om beslutet och det var ingen som debatterade emot, säger Sven-Inge Karlsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Max Elofsson