Budgeten som ska hjälpa kommunerna är för gammal

Kalmar län har en koldioxidbudget. Men den har flera år på nacken och är inte längre aktuell.

Kalmar läns landshövding Peter Sandwall och länsstyrelsens klimat- och energistrateg Madeleine Mårtensson.

Kalmar läns landshövding Peter Sandwall och länsstyrelsens klimat- och energistrateg Madeleine Mårtensson.

Foto: Ulrik Alvarsson, Pressbild

klimatet2022-06-24 13:00

– Det har brunnit i knutarna länge och vi behöver göra ett omtag och ta fram en ny koldioxidbudget. Koldioxidbudgeten behöver diskuteras i alla forum och tas på större allvar, säger Madeleine Mårtensson, som är klimat- och energistrateg på länsstyrelsen.

Länets inaktuella koldioxidbudget är en rapport som går att läsa på länsstyrelsens hemsida. En koldioxidbudget är precis som vilken annan budget som helst. Den behöver uppdateras regelbundet med ny statistik, helst en gång om året, och den ska finnas där som stöd för alla aktörer i länet.

Kalmar läns landshövding Peter Sandwall är medveten om att länets koldioxidbudget har hunnit bli några år gammal.

Finns det några planer på att beställa en ny koldioxidbudget?

– Det skulle vi mycket väl kunna göra, det är inte så tillfredsställande att den har några år på nacken och det talar för att vi uppdaterar den, säger Peter Sandwall.

Länsstyrelsen har i uppdrag att leda omställningen och stötta kommunerna i klimatarbetet. Madeleine Mårtensson säger att hon och hennes kollegor hjälper till när behov uppstår. Den senaste tiden har fokus legat på vindkraft. 

Peter Sandwall lyfter den nyligen invigda vindkraftsparken i Mönsterås som ett gott exempel.

– Vindkraftsparken har så pass stor effekt att den skulle kunna täcka alla hushåll i Kalmar läns elbehov, säger han.

I dagsläget skulle Sverige behöva minska koldioxidutsläppen med cirka tolv procent per år om vi vill begränsa den globala uppvärmningen till två grader och samtidigt bidra rättvist enligt Parisavtalet. Det innebär att Kalmar län bör minska sina utsläpp med tolv procent per år, med start i år.

Hur kan ni på länsstyrelsen hjälpa kommuner och andra aktörer att nå dit?

– Vi håller just nu på att uppdatera vår handlingsplan för fossilbränslefri region 2030 och vi för dialoger med alla kommuner. Konkreta åtgärder i handlingsplanen är det som har högsta prioritet i nuläget, säger Peter Sandwall.

Han tillägger att region och länsstyrelse jobbar tillsammans med handlingsplanen och med tanke på att den håller på att uppdateras går det inte att säga vad den kommer att innehålla.

I Västra Götaland kan kommunerna skriva på olika klimatlöften. Sedan räknar man ut vad hela regionen sparar under ett år.

– Det är ett intressant sätt att få till lite mer vinnande åtaganden. Vi behöver undersöka hur vi också kan få till mer konkreta åtgärder, klimatlöften är en möjlig variant, säger Peter Sandwall.

Peter Sandwall menar att trots att det ser dystert ut händer det en hel del positivt. "Vi har goda möjligheter att lyckas genomföra en grön omställning i vårt län."
Peter Sandwall menar att trots att det ser dystert ut händer det en hel del positivt. "Vi har goda möjligheter att lyckas genomföra en grön omställning i vårt län."
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!