Knarkdömds överklagande av fängelsetid avslås

16 maj 2019 13:41

En svensk man dömd till narkotikabrott i Thailand får inte, som han begärt i ett överklagande, fängelsestraffen för flera brott sammanslagna.

Mannen hade avtjänat 8 av nästan 37 år i fängelse i Thailand innan han i början av året överfördes till Sverige, där han sedan tidigare dömts till ett fängelsestraff som inte avtjänats. Det thailändska straffet omvandlades då till 18 år i fängelse.

Kriminalvården beslutade att slå samman fängelsetiden för båda brotten och fastslog straffet till 21 år och 3 månader, ett beslut som mannen överklagade. Han ansåg bland annat att preskriptionstiden för den svenska fängelsedomen gått ut.

Mannens resonemang får inget stöd i förvaltningsrätten som därmed fastslår Kriminalvårdens beslut.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT