Kommunal doping i Kinda

25 april 2019 13:43

Kinda KS har beslutat om fallskärmar på 5 mkr till anställda som flytt från sina jobb. Dessa avtappade pengar ska återföras till kommunen. Swedbank nekade ansvarsfrihet för sin vd. Det betyder att hon står ekonomiskt ansvarig för sina handlingar. I stället för att kräva henne på skadestånd fick hon en mäktig fallskärm.

För kommuner gäller att KS och dess ledamöter är ansvariga för att våra skattemedel används rätt. Revisorerna går igenom beslut, bokföring och verifikationer. En revisionsberättelse överlämnas till KF med revisionens förslag till beslut om ansvarsfrihet för KS.

KF:s ledamöter fick revisionsrapporten i handen på sitt aprilmöte och bordlade ärendet. Beslut om ansvarsfrihet är interimistiskt. Om eller när det visar sig att beslutet vilar på oriktig grund, faller beslutet, även om det tekniskt sett har vunnit laga kraft.

Vid nekad ansvarsfrihet gäller att det ekonomiska ansvaret övergår till de enskilda ledamöterna. Fel som begås av kommunanställda ska rättas av den som gjort fel eller av styrelsen.

Under den stora flyktingströmmen fick Kinda bidrag. Skattemedel från staten gick till kommunen. En politiker kallade tillskottet för ekonomisk doping.

Doping innebär att man tillför eget blod eller förbjudna ämnen för att höja sin prestationsförmåga. Den som blir påkommen med att tappa eget blod och föra tillbaka det igen, blir avstängd.

Inför KF:s majmöte vill jag påminna om att beslut om ansvarsfrihet för KS under åren 2011-2017 vilar på oriktig grund. KS har sagt att vi ska betala 5 mkr till folk som flytt från sina jobb. Att kräva tillbaka avtappade pengar är inte doping.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Arne Grip

Ämnen du kan följa