– Vi välkomnar beslutet. Vi ser det som positivt att det kan bli en tydligare bild av vad som förväntas av den organisation som sköter näringslivsfrågorna, förklarar Andreea Bernicu, växtkraftmotor och vd för Växtkraft Kinda. 

Organisationen är väletablerad i kommunen och har under de senaste tolv åren, på olika sätt, arbetat med de kommunala näringslivsfrågorna. Efter beslut i kommunstyrelsen talar nu mycket för att en upphandling kommer att genomföras, något som i praktiken innebär att en annan aktör kan ta över ansvaret från Växtkraft Kinda.

– Ja, det gör att vi kan gå ut och göra en anbudsförfrågan på näringslivstjänster motsvarande de som Växtkraft gör i dag. Dels är det mer korrekt enligt lagboken, men vi vill också att uppdraget ska bli mer tydligt, att aktören ska veta vad vi förväntar oss, förklarar kommunstyrelsens vice ordförande Lars Karlsson (L). 

Artikelbild

| Kommunstyrelsen kommer att, vid nästa kommunfullmäktigemöte, att be om rätten att konkurrenspröva näringslivstjänster.

På måndag ska kommunens näringlivsgrupp samlas för att utforma uppdraget, något som därefter presenteras för kommunstyrelsen.

– Där och då gör vi en avvägning om det är något vi kan göra själva, "in house", eller om det är något vi måste handla upp, förtydligar Lars Karlsson. 

Med en upphandling riskerar Växtkraft Kinda att förlora det kommunala bidrag som de fått under många år, ett bidrag som i år landade på 600 000 kronor.

– Det har så klart varit oerhört viktigt för oss, men vi i styrelsen planerar givetvis för hur vi ska göra om vi inte vinner upphandlingen, men vi ser inga hinder i det här utan bara möjligheter, avslutar Bernicu.