Krismöte i regionerna om materialbristen

De fem regionerna som drabbats av brist på sjukvårdsmaterial efter leverantörsbytet har hållit krismöte på fredagsmorgonen. I fyra av de fem regionerna råder fortfarande stabsläge.

18 oktober 2019 10:59

Sedan regionerna i Uppsala, Örebro, Västmanland, Dalarna och Sörmland bytte leverantör av sjukvårdsmaterial den 1 oktober har det utbrutit kaos då de inte fått de förbrukningsartiklar de behöver för vården. Planerade operationer har ställts in i Uppsala, Dalarna och Västmanland, och alla regioner utom Södermanland befinner sig i stabsläge.

Under fredagsmorgonen har regionordförandena hållit krismöte på telefon.

Vi är fortfarande bekymrade, säger Erik Weiman, ordförande i regionstyrelsen i Uppsala (M).

Monica Johansson, ordförande i region Södermanland (S), berättar att de använt de breda penseldragen då de diskuterat vad som hänt.

Vi har talat om hur vi ska gå vidare i nästa skede. Vi ska titta på handläggningen och på avtalet, säger hon.

TT: Kommer ni att använda "nödutgången" i kontraktet och avbryta det i förtid?

Det vill jag inte spekulera i. Först ska vi lösa den akuta krisen. Vi vill att det ska bli rätt, och vill inte förhasta oss, säger Weiman.

Han vill inte heller gå in på om regionerna kommer att kräva ut de viten som kontraktet innehåller. Varje försenad artikel innebär ett vite för leverantören på 40 kronor, enligt avtalet.

TT: Vad tänker du om de som tycker att ni är flata, som inte kliver ur avtalet och säger att ni ska kräva ut vitena?

Vi är inte flata, men sakliga och försiktiga. Vi försöker göra juridiskt rätt och inte förhasta oss, säger Erik Weiman.
Fakta: Tomma hyllor – inställda operationer

Företaget Apotekstjänst vann upphandlingen för leveranser av förbrukningsvaror till regionerna Uppsala, Södermanland, Västmanland, Dalarna och Örebro. Affären avser bland annat förbrukningsmaterial till ett uppskattat värde av 50 miljoner per 12 månadersperiod. Avtalet är skrivet på två år, med möjlighet till ett års förlängning.

Tidigare hade Mediq haft uppdraget. Bytet skedde den 1 oktober. Sedan dess har leveranserna krånglat.

På torsdagen den 10 oktober beslutade Region Uppsala att ställa in planerade operationer på grund av materialbrister. Fyra av de fem regionerna är i stabsläge, vilket innebär att de leds av en särskild organisation.

Akademiska sjukhuset i Uppsala hade ställt in planerade operationer till och med torsdag morgon och under tisdagskvällen väntades nya leveranser. Men på onsdagsförmiddagen togs beslut om fortsatt inställda operationer under även torsdag och fredag.

På torsdagen den 17 oktober meddelade Region Dalarna att man även där ställer in planerade operationer på grund av materialbrister.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tidigare till TT konstaterat att beredskapen hos regionerna är för låg. Även vid ett byte av leverantör måste verksamheten fungera.

Källa: Varuförsörjningsnämnden, Socialstyrelsen, MSB

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johanna Cederblad/TT