Statliga flygplatsbolaget Swedavia har tagit in en miljard kronor på en grön obligation. Att pengarna kan gå till investeringar som kan öka flygtrafiken kritiseras från flera håll.

Gröna obligationer är en fantastisk sak. Men då är det viktigt att de är gröna på riktigt, så att de leder till den kraftiga omställning som måste ske. Annars finns det en stor risk att förtroendet förstörs, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.

Hon förklarar att utsläppen måste minska dramatiskt de kommande åren.

Det gäller även flyget. Att då möjliggöra expansion av en flygplats är både vilseledande och helt oacceptabelt. Swedavia är ju ett statligt bolag och vi tycker att man då måste kunna förvänta sig att de arbetar för att sträva mot de klimatmål som är uppsatta av riksdagen, och inte göra tvärtom.

Ola Hansén, klimatexpert på Världsnaturfonden, är också kritisk, även om han tycker det är bra att Swedavia satsar på att energieffektivisera byggnader.

Problemet är att man även gör investeringar som sannolikt bidrar till ökat flygande. Det är inte förenligt med klimatmålen. Så att den delen ingår i en grön obligation har vi mycket svårt att förstå, säger han till TT.