Den förändrade planen för Kungsbergsskolan ger upphov till irritation mellan delar av den forna majoriteten och nuvarande Alliansen. Inte nog med att dåvarande Koalition för Linköping – S, MP och L – fick se sig sviken av koalitionskollegan L, i sista stund innan beslut skulle tas. Till stor förvåning kom sedan S och MP överens med M om skolbygget. Något mindre i storlek än ursprungsplanen. Men större än den skola som nu ska byggas efter att M i sin tur hoppade av överenskommelsen med S och MP.

Av de planer som den tidigare majoriteten hade – som gällde bygget av Nya Kungsbergsskolan och hela området omkring skolan – bidde det knappt en tumme kvar. Lejonfastigheters avgående ordförande Björn Immerstrand (MP) har tidigare påpekat att en mindre skola innebär färre lokaler för annan verksamhet.

Kulturskolan är en sådan verksamhet. I den ursprungliga planen var tanken att Kulturskolan skulle flyttas från sina nuvarande lokaler på Östgötagatan till Nya Kungsberget omkring 2020.

Artikelbild

| Osäkerheten kring Kulturskolans framtid växer med det nya styret, anser, Elias Aguirre (S).

Nu väntas inte skolan vara klar förrän tidigast 2024.

I en interpellation till fullmäktige har nu kommunalrådet i opposition, Elias Aguirre (S), och vice ordförande i kultur- och fritidsförvaltningen Niklas Nåbo (S), ställt frågan till styrande Alliansen om var Kulturskolan nu ska hålla till och när en flytt kan bli av.

– Förra gången de borgerliga styrde Linköpings så splittrade de Kulturskolan och lade ut verksamhet på entreprenad. Det första man gör nu är att göra ändringar som skapar osäkerhet kring Kulturskolans verksamhet framöver, säger Elias Aguirre.

Enligt Aguirre så är Kulturskolans lokaler inte längre helt anpassade efter dagens verksamhet på Kulturskolan.

Artikelbild

| Niklas Nåbo (S) vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden vill Kulturskolans lokaler anpassade till dagens verksamhet.

– Mer och mer verksamhet vänder sig till grupper och vi behöver lokaler som kan fungera både för grupper och för enskild undervisning, säger han.

Han påpekar också att de politiska partierna varit överens över blockgränserna att Kulturskolan behöver nya lokaler.

Artikelbild

| Gustav Appelberg (L) ordförande i Kultur- och fritidsförvaltningen är osäker på om Kulturskolan överhuvudtaget måste flyttas.

Gustav Appelberg (L), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden delar inte alls de båda socialdemokraternas oro för Kulturskolans framtida placering. Han ser ingen kris för Kulturskolan.

– Det korta svaret är att Kulturskolan kanske inte behöver flytta alls, säger han.

Artikelbild

Tvärtom, menar han, så har han fått uppfattningen att Kulturskolan gärna blir kvar i sina lokaler om än något förändrade. Det stora bekymret, enligt Appelberg, är inte att få till många fler lokaler, snarare finns ett behov av åtminstone en större lokal.

– Jag har förstått att man behöver ett slags uppehållsrum, någonstans att uppehålla sig innan en kurs, där man kan värma sin mat och där föräldrarna kan vänta, säger han.

Han tror inte att de behov som Kulturskolan kan ha, med nödvändighet blir lösta av en flytt och menar att det också finns argument för att stanna kvar på Östgötagatan. Under förutsättningar att man kanske kan bygga om på något sätt.

Att ni gör så här, vad säger det om ert intresse för Kulturskolan?

– Kulturskolan är en mycket viktig verksamhet i kommunen, som vi månar mycket om. Vi är också medvetna om problemen, som att många köar för en plats. I slutänden handlar allt om hur mycket pengar vi kan få.