Ägarstrid om Cloetta

Ägarstriden om Cloetta Fazer fortsätter. Det är Karl Fazer AB, den största ägaren, som nu stäms av stiftelsen Hjalmar Svenfelt, som kräver att Karl Fazer omedelbart minskar sin ägandedel i koncernen.

Linköping2006-01-17 07:36

Stiftelsen är aktieägare i Cloetta Fazer genom sitt helägda bolag AB Malmfors promotor och har 39,61 procent av rösterna och 20,48 procent av aktiekapitalet.
Karl Fazer AB har i sin tur i dag 42,18 procent av rösterna och 29,71 procent av aktiekapitalet i Cloetta Fazer.
Stiftelsen Hjalmar Svenfelt kräver nu att man genom Malmfors promotor ska vara den största enskilda aktieägaren i Cloetta Fazer.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!
Läs mer om