Arklöv vill få sin sak prövad i högsta instans

Jackie Arklöv, som dömts för polismorden i Malexander, vill att Högsta domstolen, HD, ska omvandla hans livstidsstraff till ett tidsbestämt straff.

Jackie Arklöv erkände efter rättegångarna att det var han som avlossade de dödande skotten mot poliserna i Malexander.

Jackie Arklöv erkände efter rättegångarna att det var han som avlossade de dödande skotten mot poliserna i Malexander.

Foto: Öst Media

Linköping2024-02-16 17:31

I januari i år beslutade Göta hovrätt att riva upp ett tidigare beslut om att omvandla livstidsstraffet till ett tidsbestämt straff på fängelse i 41 år. 

– I mål om omvandling av livstidsstraff ska flera aspekter beaktas. Risken för återfall i brottslighet av allvarligt slag – och därmed samhällsskyddet – kommer dock i den absoluta förgrunden. Efter­som utredningen i det här målet inte är tillräckligt robust för att medge slutsatsen att återfallsrisken är låg, kan omvand­ling inte ske. Ansökningen ska därför avslås, sade hov­rättsrådet Patrik Örnsved i en kommentar.

Rättsmedicinalverket har på den tregradiga skalan låg-medelhög-hög ansett att risken för att Jackie Arklöv återfaller i brottslighet av allvarligt slag är låg och har pekat på vad som ansetts vara en rad gynnande omständigheter hos honom. 

Socialstyrelsen har dock ställt sig tveksam till slutsatsen och menar att Rättsmedicinalverket inte närmare analyserat hur dessa omständigheter leder till bedömningen att risken för återfall ändrats från medelhög till låg. Enligt hovrätten, som var enig i sitt beslut, måste yttrandet från Socialstyrelsens rättsliga råd anses vara mer tillförlitligt än yttrandet från Rättsmedicinalverket. 

Jackie Arklöv har nu överklagat hovrättens beslut till HD. Hans advokat, Johan Eriksson, skriver att hovrätten gjort ett "grovt rättegångsfel". Det påstådda felet ska bestå i att hovrätten har åsidosatt sin utredningsskyldighet. 

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!