Busfabriken: Vi är chockade och besvikna

"Vi är chockade och besvikna över att vi kanske måste stänga". Det säger Jimmy Andreasson, etableringsansvarig på Busfabriken.

Busfabriken i Tannefors måste stänga om inte bygglovsfrågan löses. I så fall tänker företaget leta efter andra lokaler.

Busfabriken i Tannefors måste stänga om inte bygglovsfrågan löses. I så fall tänker företaget leta efter andra lokaler.

Foto: Magnus Andersson/arkiv

Linköping2021-02-05 06:00

När Busfabriken öppnades i Linköping för 15 år sedan var det företagets första anläggning. Den har senare följts av ytterligare sex i Sverige samt fyra i Norge och Danmark.

Nu hotas Busfabriken i Linköping av stängning (se separat artikel). Bygglovskontoret vill inte permanenta det tillfälliga bygglovet och nu ligger beslutet i händerna på politikerna i bygg- och miljönämnden.

– Vi har varit i samma situation i Halmstad. Där blev vi ålagda att utföra en del åtgärder, men så länge vi gjorde det var det inget problem att få permanent bygglov. I Linköping har vi inte fått möjlighet att åtgärda något. Vi har inte fått en chans, säger Jimmy Andreasson.

– Det är ju så i alla städer att industrierna har legat inne i staden för att sedan flytta utåt. Då måste det gå att använda lokalerna till andra verksamheter. Det borde gå att lösa, fortsätter han.

Jimmy berättar att beskedet är extra ovälkommet i den situation företaget befinner sig. Anläggningarna i Norge och Danmark är stängda på grund av corona och i Sverige är det bara helgöppet, med få besökare. Detta har förstås slagit hårt ekonomiskt.

– I Linköping hade vi dessutom planerat en satsning på upprustning och nya lekredskap, berättar han.

Jimmy Andreasson hoppas att frågan på något sätt löser sig och att man får vara kvar i lokalerna i Tannefors.

– Men om det inte går innebär det inte att vi lämnar Linköping. Då letar vi efter nya lokaler för att kunna öppna någon annanstans.

Karta: Busfabriken i Linköping
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!