Chockbeskedet: De kan tvingas stänga för gott

Busfabriken och Golfcenter hotas av stängning. Orsaken är markföroreningar som kan sippra in i lokalerna.

Busfabriken och Linköpings Golfcenter kan tvingas att stänga. Frågan avgörs i bygg- och miljönämnden 18 februari.

Busfabriken och Linköpings Golfcenter kan tvingas att stänga. Frågan avgörs i bygg- och miljönämnden 18 februari.

Foto: Pelle Johansson/Peter Calén

Linköping2021-02-05 06:00

Busfabriken och Linköpings Golfcenter ligger i industriområdet vid Gamla Tanneforsvägen. 

För att använda industrilokaler till lek respektive golf krävs bygglov. Busfabriken och Linköpings Golfcenter har haft tidsbegränsade bygglov som förlängts i omgångar. Sådana tillfälliga bygglov kan enligt lag beviljas i högst 15 år och nu går tiden ut. Busfabrikens tillstånd upphörde redan i tisdags, golfverksamhetens går ut 12 februari.

Fastighetsägaren Klövern har därför i stället sökt om permanenta bygglov för de båda verksamheterna. Mikael Forkner, regionchef på Klövern, hade räknat med att det skulle lösa sig – men nu är han pessimistisk.

– Det kommer troligtvis inte att gå. Det ser ut som att verksamheterna måste upphöra, säger han.

Bygglovsärendet ska avgöras av politikerna i bygg- och miljönämnden 18 februari. Bygglovskontorets tjänstemän yrkar på avslag och om politikerna går på deras linje innebär det att både Busfabriken och Linköpings Golfcenter måste stängas.

Bygglovskontoret bygger sin inställning främst på ett utlåtande från länsstyrelsen. Det har legat ett gjuteri i fastigheten och en undersökning visar att det finns både tungmetaller och klorerade lösningsmedel som trikloretylen i marken. Trikloretylen är cancerogent och får sedan 1996 inte användas i Sverige.

Det är lösningsmedlen som enligt länsstyrelsen är huvudproblemet när det gäller att bevilja bygglov, eftersom gas kan leta sig in i byggnaden där leklandet och golfhallen finns. 

Inomhusmätningar  i byggnaden visar på värden mellan 0,7 och 2,2 mikrogram trikloretylen per kubikmeter luft. Det är visserligen rätt långt under WHO:s riktvärde på 23 mikrogram som brukar användas i de här sammanhangen. Men det amerikanska naturvårdsverket har sänkt sina riktvärden till 2 mikrogram för långvarig exponering och 6 mikrogram för kortvarig och det pågår en diskussion om att sänka även det svenska riktvärdet.

Länsstyrelsen påpekar också att det finns en rad osäkerheter i mätningarna och att riskerna är störst för känsliga grupper som barn och gravida. Myndigheten avråder därför från att bevilja bygglov för lek och golf.

I en byggnad intill finns Friskis & Svettis. Den verksamheten har sedan 2006 ett permanent bygglov och har därför inte granskats i det här bygglovsärendet. Men länsstyrelsen skriver att det finns ett behov av att göra mer detaljerade miljöundersökningar i området.

"Det ser inte ut som att vi kommer att få bygglov. I så fall måste verksamheterna upphöra", säger Mikael Forkner, regionchef på Klövern.
"Det ser inte ut som att vi kommer att få bygglov. I så fall måste verksamheterna upphöra", säger Mikael Forkner, regionchef på Klövern.
Karta: Busfabriken och Golfcenter
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!