Högsäsong för tomtklagomål

Det händer emellanåt att Linköpings kommun får in anmälningar om nedskräpade tomter och ovårdade hus. Då blir det ett fall för antingen miljö- eller bygglovskontoret.

En förfallen byggnad...

En förfallen byggnad...

Foto:

Linköping2018-08-12 17:00

Ett trevligt sommarnöje är ju att åka runt i kvarteren och beskåda hur fint folk ordnar det i sina trädgårdar. Det kan rent av skänka inspiration till den som har intresse för att sköta om sitt hus och hem. Men så finns det de som inte är så noga med hur det ser ut – diverse bråte, gamla skrotbilar, oklippta häckar och omålade hus är vad de har att visa upp. Vissa retar sig på förfallet och anmäler till kommunen – som bedömer om det finns något fog för anmälan.

– De kan komma obefogade klagomål, och någon kan nyligen ha städat upp. Det kan också vara "gränsfall" och lite ovårdat, säger Adrian Sokolik, en av fyra miljöskyddsinspektörer i Linköpings kommun som arbetar med ärenden som rör avfall och nedskräpning samt anmälningar om nedskräpade tomter, där det kan misstänkas finnas någon fara för människor och miljön.

Adrian Sokolik säger att anmälningarna börjar komma in under våren:

– Det är förbipasserande eller grannar som brukar göra anmälningar, säger han och berättar att kommunen skickar en skrivelse till berörd fastighetsägare för att och upplysa om att det inte är tillåtet att skräpa ner på sin tomt där andra har insyn. Kommunen följer sedan upp och kollar om det vidtagits någon åtgärd – vilket sker i de flesta fall.

Miljökontoret kollar i första hand om det finns sådant som kan skada miljön. Det kan röra sig om bilbatterier, kemikalier, elektronik eller reservdelar som skadar naturen. Om tiden går, utan att någon åtgärd vidtas, kan bygg- och miljönämnden besluta om vitesföreläggande – en slags bot – som fastighetsägaren måste betala.

Kan det vara svårt att veta vem som äger fastigheten ifråga?

– Oftast bor fastighetsägaren på tomten, och besvarar vår skrivelse, säger Adrian Sokolik. Om skrotbilar står på en tomt kan de spåras via registreringsnummer.

– Om inte fastighetsägaren äger bilarna, då får de enskilda bilägarna ett brev, säger han och tillägger att skrotbilar förr eller senare brukar försvinna.

– Men det finns folk som är besatta av att samla, som inte kan sluta med det – och när de tagit bort bilar så köper de nya...

En del nedskräpningsärenden håller på i fler år, och då är det ofta samma person som återkommer.

Malin Hultegård, miljöchef i Linköpings kommun, berättar att det inte bara är miljökontoret som handlägger anmälningar om ovårdade tomter/fastigheter:

– Det beror på omständigheterna: Är det stökiga tomter berörs även Plan- och bygglagen och då är det en fråga för bygglovskontoret. Om det handlar om bilar och annat som är skadligt för miljön så är det en fråga för miljökontoret.

Om det är vildvuxet på tomten?

– Då är det inte en miljöbalksfråga, då är det mer Plan- och bygglagen, säger hon.

Bengt Magnusson, avdelningschef för bygginspektion vid Linköpings kommun, säger att den här typen av ärenden kan vara knepiga:

– Ofta är det två olika uppfattningar som står mot varandra. Om eller när en byggnad förfaller så mycket att den riskerar att kollapsa så måste vi självklart agera från Bygglovskontorets sida, säger han

I andra fall är det inte lika solklart:

– Kan vi inte avgöra vad som är farligt och inte farligt, har vi möjligheten att förelägga fastighetsägaren att låta göra en utredning. Om det inte görs någon utredning kan det utgå ett vite mot fastighetsägaren, , säger han. Men att det går så långt är mycket ovanligt.

– Av våra 2 500 ärenden per år är det några enstaka sådana här fall, säger han och säger att det är lite annorlunda när det gäller ovårdade tomter:

– Det finns inget regelverk som säger vad som är en ovårdad tomt.

I Plan- och bygglagen står det skrivet att tomter och byggnader ska hållas i vårdat skick.

– Om någon inte klipper gräsmattan, så att den växer halvmeterhögt, blir det ingen åtgärd enligt lagen, säger Bengt Magnusson – men om tegelpannor riskerar att rasa ner från en byggnad är det en annan sak.

Det kan också ske att någon anmäls för att ha en ovårdad tomt – fast det egentligen inte är det som är grunden till anmälarens missnöje. Bengt Magnusson beskriver hur det kan gå till:

– Många gånger handlar det inte om sakfrågan, utan om att en annan konflikt – kanske på det personliga planet – ligger bakom, och då får inte grannen ha löv liggande.

Även när det gäller ovårdade tomter är ärendemängden liten – uppskattnimngsvis 15-20 ärenden per år.

henrik.johansson@ostgotamedia.se

En skrothög fotograferad på en gård i Småland.
En skrothög fotograferad på en gård i Småland.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!